Mevlana Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Mevlana Müzesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mevlana Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Mevlana Müzesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mevlana Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Mevlana Müzesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mevlânâ Müzesi, Konya'da bulunmaktadır. Eski dönemlerde Mevlâna'nın dergâhı niteliğinde olan bu yapı kompleksinde 1926 senesinden beri faaliyette bulunan müzedir. "Mevlana Türbesi" şeklinde de bilinmektedir. Yeşil Kubbe adı verilen Mevlana'nın türbesinin kapsamına bakıldığında dört fil ayağı bir başka deyiş ile kalın sütun üstüne yapılmıştır. O günün ardından da yapı faaliyetleri hiç bitmemiştir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

19. yüzyılın sonlarına kadar yapılan eklemeler ile birlikte devam etmiştir. Ayrıca Osmanlı sultanlarının bir bölümünün Mevlevi tarikatı içerisinde yer alması bu türbeye çok daha özel bir önemin verilmesini ve aynı zamanda da iyi bir şekilde korunmasını sağlamıştır.

 Mevlana Müzesi Nerededir?

 Mevlana Türbesi ile birlikte türbe içinde yer alan Mevlana Müzesi, Konya şehrinde bulunan Karatay ilçesinde yer almaktadır. Türbe 1274 senesinde Hz. Mevlana adına yaptırılmıştır. Daha sonra yıllar içinde üstüne yapılmış olan eklemeler aracılığı ile günümüzdeki şeklini almıştır. Bu nedenle de Mevlana Müzesi daima Konya şehrinin merkezi konumunda bir niteliğe sahip olmuştur. Bu sebeple de müzeye ulaşım çok basit bir biçimde temin edilmektedir.

 Mevlana Müzesinin Özellikleri Nelerdir?

 Mevlana Müzesinin alanı bahçesi ile beraber 6.500 m² olmakta iken, yeri ise istimlak edilerek Gül Bahçesi şeklinde düzenlenen bölümler ile beraber 18.000 metrekareye kadar ulaşmıştır. Mevlana Müzesinin bahçesinde mevcut halde bulunan ve I. Selim tarafından yaptırılmış olan şadırvanın göbek kısmının Germiyanoğulları Beyliği tarafından armağan edilmiş olduğu söylenmektedir. Müzenin ücretsiz olmasından önce, bağlı olduğu Kültür Bakanlığı'na en fazla gelir getirebilen ikinci müze konumunda bulunmaktaydı. En fazla gelir getiren birinci müze ise Topkapı Sarayı Müzesi olmaktadır.

 Mevlana konusunda menkıbelerin anlatılmış olduğu Ahmed Eflaki'nin kitabı olan "Arifler'in Menkıbeleri" içerisinde Mevlana'nın kendi babası için türbe yaptırmayı isteyen o devrin sultanına karşı "gök kubbeden çok daha görkemlisini yapamayacağınıza göre hiç zahmet etmeyin" demiş olduğu da rivayet kapsamında yer almaktadır. Mevlana Türbesi, Mevlana'nın vefatından sonra inşa edilmiştir.

 Mevlana Müzesi Tarihçesi Nedir?

 Mevlana 1207 senesinde Horasan'ın Behl kentinde doğmuştur. Yaşamış olduğu dönemde bir hayli ünlü bir bilgin kabul edilen Sultanül Ulema şeklinde de bilinmiş olan Bahaeddin Veled, Mevlana'nın babası olmaktaydı. 1229 tarihine gelindiği sürede Mevlana ile birlikte ailesi Konya şehrine taşınmıştır. Mevlana Hazretleri 1244 senesinde Şems-i Tebrizi ile tanışma imkanı bulmuştur. Daha sonra da kendisini tasavvufi nitelikteki düşünceye adamıştır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Çağımızda Mevlana Müzesi olarak kullanılmakta olan yapı Selçuklu sarayının Gül bahçesi biçiminde kullanılan bir yapı özelliğine sahip olmaktaydı. Sonralarda ise bahsedilen yapı Hz. Mevlana'nın babasına Alaeddin Keykubat tarafından hediye edilmiştir. Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled 12 Ocak 1231 senesinde Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Bununla birlikte Bahaeddin Veled'in vefatının ardından türbede şuanda yer aldığı bölüme gömülmüştür. Selçuklu Sarayı'nın Gül Bahçesi şeklinde olan bu bölge içerisinde ilk defin uygulaması gerçekleştirilmiştir.