Uzaktan muayene ve tedavi mümkün olacak

Uzaktan muayene ve tedavi mümkün olacak

Uzaktan muayene ve tedavi mümkün olacak

 Bakanlık, gerekli şartlar sağlandığında cerrahi operasyon hizmeti dahi sunabilecek.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Uzaktan muayene dönemi başlıyor! Dün akşam yayınlanan Resmi Gazete, Sağlık Bakanlığı’nın yeni bir hizmeti hakkında bilgi verdi. Sağlık Bakanlığı, “Uzaktan Hizmet Verilmesine İlişkin Yönetmelik” ile yer ve coğrafya gözetmeksizin teknoloji tabanlı sağlık hizmetlerinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları paylaştı. Dileyen her vatandaş uzaktan muayene edilebilecek, vatandaşın gözlem ve takibi uzaktan yapılabilecek.

Yönetmelikte, faaliyet izni almış sağlık tesislerinde hizmet talep eden vatandaşlara sağlık personeli tarafından uzaktan sağlık hizmetinin neler sunacağı yer aldı. Buna göre vatandaşlar bu hizmet sayesinde psikososyal destek alabilecek, tedavi ve ilaç yönetimi yapabilecek, muayene olabilecek, sağlık verilerini ölçtürebilecek ve hatta ameliyat bile talep edebilecek.

Uzaktan sağlık hizmetinde sağlanacak ve bazı kurallar:

Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin izin verdiği ölçüde muayene edilebilir; kişi tıbbi gözlem, takip ve takip ile değerlendirilebilir, teşhis edilen hastalıklar kontrol edilebilir; tıbbi tavsiye verilebilir; istişare veya ikincil görüş talep edilebilir. Gerektiğinde kişiye fiziksel olarak bir sağlık kuruluşuna başvurması önerilebilir.

Uzaktan muayene dönemi başlıyor!

Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kan şekeri, tansiyon gibi klinik parametreler değerlendirilip izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.

Sağlığın korunması ve izlenmesi, sağlıklı yaşamın desteklenmesi ve psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler sunulabilir.

Sağlık riski yüksek veya ileri yaştaki kişilerin çok boyutlu değerlendirilmesi ve takibi yapılabilmektedir.

Teknolojik imkanların izin vermesi ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması şartıyla, Bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri kişilere sunulabilir.

Endemik veya epidemik salgınlarda, ulusal yönergeler doğrultusunda kişilerin sağlığını korumak için gerekli tıbbi işlemler yapılabilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilir ve takip edilebilirHekim tarafından değerlendirilen kişiye e-reçete ve e-rapor düzenlenebilir.

Sağlık kuruluşu, başka bir sağlık kuruluşunda sağlık hizmeti talep eden kişiye, aynı branşta uzaktan sağlık hizmetine ilişkin faaliyet belgesine sahip olmak kaydıyla uzaktan sağlık hizmeti verebilir.

Hasta veya sağlık meslek mensubu ile yapılan konuşmayı görebilecek ve/veya duyabilecek üçüncü bir kişinin bulunması durumunda, sağlık meslek mensubu ve/veya sağlık kuruluşu konuyu karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür.

Bakanlık ayrıca, bu hizmetten yararlanacak vatandaşın kimliğinin doğrulanacağını, görüşme sırasında konuşmayı duyabilecek üçüncü bir kişi varsa bu kişinin diğer tarafa haber vermesi gerektiğini de duyurdu. Bugün yürürlüğe giren düzenleme ile uzaktan sağlık hizmeti veren sağlık tesisleri en geç 6 ay içinde faaliyet izni almak zorunda.