32 bin 262 kişi 'mobbinge uğruyorum' diyerek bakanlığı aradı

32 bin 262 kişi 'mobbinge uğruyorum' diyerek bakanlığı aradı

32 bin 262 kişi 'mobbinge uğruyorum' diyerek bakanlığı aradı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 170 numaralı hattına 38 bin 262 kişi mobbinge uğradığı başvurusu yaptı. Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, başvuranların yüzde 81'inin özel sektör çalışanları olduğunu açıkladı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, Türkiye'de 2011 ile 2016 yıllarında 38 bin 262 kişinin mobbinge uğradığını bildirdiğini, mobbinge uğradığını açıklayanların yüzde 81'inin özel sektör çalışanları olduğunu söyledi.

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İletişim Merkezi'nin 170 numaralı hattını arayan mobbing mağdurlarının verilerini paylaştı. Prof. Dr. Bulut, 2011 ile 2016 yılları arasında bilgilenmek ve psikolojik destek istemek için 38 bin 262 kişinin başvuru yaptığını, 31 bin 113 kişinin özel sektörden, 7 bin 149 kişinin ise kamu sektöründen olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bulut, 2011 yılında 2 bin 1 kişi, 2012 yılında 2 bin 850 kişi, 2013 yılında 4 bin 870 kişi, 2014 yılında 6 bin 659 kişi, 2015 yılında 9 bin 5 kişi ve 2016 yılında 12 bin 877 kişinin başvuruda bulunduğunu, hattı arayanların 21 bin 922'sinin erkek, 16 bin 340'ının ise kadın çalışan olduğunu açıkladı.

Verilere göre, 19 bin 605 kişi çalıştığı sektörü belirtmezken, 2 bin 911 kişi ile sanayi sektörü ikinci sırada, 2 bin 263 kişi mağaza, restoran ve market sektörü üçüncü sırada, 920 kişi ile hizmet sektörü dördüncü, 827 kişi özel sağlık kurumları beşinci, 703 kişi ile turizm sektörü çalışanları altıncı sırada yer aldı. Kamu da ise 3 bin 353 kişi çalıştığı kurumu belirtmezken, bin 142 kişi ile sağlık sektörü ikinci sırada, 647 kişi ile Milli Eğitim Bakanlığı üçüncü sırada, 378 kişi ile üniversite dördüncü sırada, 237 kişi ile Türk Silahlı Kuvvetleri beşinci sırada ve 136 kişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü altıncı sırada yer aldı.

Prof. Dr. Bulut hattı arayanların yüzde 60'ının istifaya zorlama, görev yeri değişikliği, hakaret ve kötü muameleye maruz kalma şeklinde gerçekleştiğini belirterek, "Derneğimize çok sayıda mobbing başvurusu gelmektedir. Derneğimize başvuru sayısı 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 46 artmıştır. Türkiye'de mobbinge uğrayanların oranı yüzde 81 ile özel sektör çalışanları, yüzde 19 oranında da kamu sektörü çalışanları, mobbinge uğramaktadır. Cinsiyet dağılımına baktığımızda erkeklerin kadınlardan daha çok mobbinge uğradığını görüyoruz. Mobbinge uğrayanların yüzde 57'si erkek çalışan, yüzde 43 ise kadın çalışanlar. Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların, şikayet dağılımına baktığımızda yaklaşık yüzde 60'ının istifaya zorlama, görev yeri değişikliği, hakaret ve kötü muameleye maruz kaldığını görüyoruz. Sonra sırasıyla, sözlü taciz, ayrımcılık, yasal hakların kullandırılmaması, haksız yere tutanak tutulması, iftira atılması, fiziksel şiddet ve en sonda da cinsel taciz geliyor. Cinsel tacizin en sonda gelmesi, bize göre aile, çevre ve toplumsal baskı nedeniyle gizli tutulmasından kaynaklanıyor" dedi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Mobbing ajandası tutun

Prof. Dr. Bulut, mobbinge maruz kalan çalışanların mobbing ajandası tutması gerektiğini ifade ederek, "Mobbinge maruz kalan çalışan öncelikle mobbing ajandası dediğimiz günlük tutmalı. Çatışma hangi tarihte kiminle başladı? Hangi konuda başladı? Daha sonra yer tarih ve mümkünse saat vererek aşama aşama, gün gün nasıl devam etti, sürece ilişkin günlük tutulmalıdır. Bu olaylar kimlerin gözü önünde yapıldı? Ne sıklıkla devam etti? Savunma ne zaman istendi? Soruşturma ne zaman açıldı? Savunma nasıl yapıldı? Ceza ne zaman verildi? Cezaya itiraz edildi mi? Dava açıldı mı? Mobbing ajandasında tarih sırasıyla bu konulara yer verilmeli. Varsa yazışmalar, mesajlar, e-postalar saklanmalıdır. Alo 170'i arayarak, işyerlerinde psikolojik taciz konusunda uzman psikologlardan destek almalı. Mobbing sürecinde nükseden psikosomatik hastalıklar nedeniyle mümkün ise hekim raporu alınmalı. Mağdur, kendisine mobbing yapan amiri uyarmalı, mobbingin durdurulmasını talep etmeli. Olumlu cevap alamıyorsa bir üst amire gitmeli. Sonra dernek telefon numaralarımızdan bizi aramalı. Dernek web sayfamızdan Mağdur Başvuru Formu doldurmalı, başvuruya varsa delilleri de eklemeli. Daha sonra delil olması ve resmi kayıtlara girmesi açısından ALO 170'i arayarak şikayetini dile getirmeli. Tüm önlemlere rağmen sorun çözülemiyorsa, derneğimizden de destek alarak konuyu yargıya intikal ettirmelidir" diye konuştu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

'Mobbing Kanunu'nun çıkarılması için çalışıyoruz'

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Dernek olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Prof. Dr. Bulut, Mobbing Kanunu'nun çıkarılması için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Mobbing ile Mücadele Derneği olarak merkez ve Türkiye genelindeki 20 il temsilciliğimizle, mobbing mağdurlarına imkanlar ölçüsünde bilgilendirme, eğitim desteği, hukuki destek ve psikolojik destek sağlamaya çalışıyoruz. Mobbing başvurularını değerlendiriyor, mağdurlara yol gösteriyoruz. Mobbingin önlenmesi için kurumlarla yazışmalar yapıyoruz. Dernek olarak iyi niyet ve pozitif bir yaklaşımla ülke kalkınmasına hizmet etmek için onurlu çalışma hakkını savunuyor, çalışma barışına katkı sağlamaya çalışıyoruz. İşyeri kanseri dediğimiz mobbingin ülkemizin beşeri ve sosyal sermayesini eritmesini, yok etmesini önlemeye çalışıyoruz. Yetenekli birikimli insan kaynağımızın heba olmaması, işveren ve çalışanlar arasındaki güven ortamının sağlanması için gayret gösteriyoruz. Kamu ve özel sektördeki mobbingin durdurulması için, her gelişmiş ülkede olduğu gibi hiç vakit kaybetmeden, dünyadaki iyi uygulama örneklerini, ülkemizin sosyal ve kültürel birikimlerini ve de bu güne kadar mağdur olmuş kişilerinin deneyimleri ve yaşadıklarını da dikkate alarak, kapsamlı bir çalışma ile ülkemize has müstakil bir Mobbing Kanunu'nun çıkarılması için çalışıyoruz. Bu vesile ile de bu kanunun çıkarılması için herkesi seferberliğe çağırıyoruz."