Ali Koç: "Kapitalizmi yeniden düşünmemiz gerekiyor"

Ali Koç: "Kapitalizmi yeniden düşünmemiz gerekiyor"

Ali Koç: "Kapitalizmi yeniden düşünmemiz gerekiyor"

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, yeni çağın getirmiş olduğu sorunların eski düşünce sistemleri ile çözmenin mümkün olmadığını söyleyerek, "Mevcut yapının sürdürülemez olduğunu kabullenerek, kapitalizmi yeniden düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

"Büyümeden elde edilen kazanımlar toplumun tüm kesimlerine fayda sağlamalı"

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, yeni çağın getirmiş olduğu sorunların eski düşünce sistemleri ile çözmenin mümkün olmadığını söyleyerek, "Mevcut yapının sürdürülemez olduğunu kabullenerek, kapitalizmi yeniden düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ali Koç, Antalya’da düzenlenen B20 toplantısında da, “Eşitsizliğin ortadan kalkması için kapitalizmin ortadan kalkması gerekir. Ben en azından eşitsizliğin minimum seviyeye indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçek sorun kapitalizmdir” demişti.

Ali Koç, Koç Holding'in kurumsal yayını ‘Bizden Haberler’in aralık sayısında, İstihdam Görev Gücü'nün bir yıllık çalışmalarını ve Liderler Bildirgesi'nde yer bulan önerileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Koç, "Artık yeni bir bakış açısı geliştirmemiz gerek. Bunu kendi irademiz ile gerçekleştirmezsek, bir noktada bu değişikliğe zorlanacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Buradaki en önemli hususun sağlanan büyümenin kapsayıcı ve istihdam odaklı olması olduğuna işaret eden Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonomik büyümenin tek başına fayda getirmediği artık tüm çevrelerce kabul görmüş bir olgu. Büyümeden elde edilen kazanımlar toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmalı ve sosyal kalkınmaya hizmet etmeli. Bu da ancak ekonomik ve sosyal politikaların bir arada gözetilerek tasarlanması ile gerçekleşebilir.

Örneğin ekonomi politikaları, istihdam ve eğitim politikaları ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu da ancak ve ancak politika geliştirmede aktif bir sosyal diyalog ve ilgili tüm tarafların katılımı ile mümkündür. İş dünyası, işçi kuruluşları, sivil toplum ve üniversiteler bu süreçlerde etkin olmalıdır."

"Daha eşitlikçi ve daha sürdürülebilir bir ekonomik model..."

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Koç, dünyada son 30-35 yıllık döneme bakıldığında sorunun büyüyememekten çok, bu büyümenin adil ve eşitlikçi bir şekilde paylaşılamamasından kaynaklandığının görüldüğünü söyledi. Gerek finansal piyasalarda, gerekse dünya ticaretinde 1980 sonrasında son derece kapsamlı bir serbestleşme sürecinin yaşandığını anımsatan Koç, bu dönemde özelleştirmeler aracılığıyla, kamunun ekonomideki rolünün azaltılmasına yönelik politikaların da yaygınlık kazandığını dile getirdi. 1990'lardan itibaren ise küreselleşmenin dünya ekonomisindeki ana temalardan birisi haline geldiğini vurgulayan Koç, önce mal ticareti önündeki engellerin kaldırılmasıyla başlayan küreselleşmenin daha sonra sermayenin ve hizmetlerin de ülkeler arasında daha serbest dolaşımına olanak sağlayacak bir şekilde genişlediğini ifade etti.

Dünyanın acilen daha eşitlikçi ve daha sürdürülebilir bir ekonomik modele ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu modelin, ekonomik büyüme konusunda başarısı İkinci Dünya Savaşı sonrasında tescillenmiş kapitalizmden farklı bir model olması gerekmiyor. Ancak, mevcut yapının sürdürülemez olduğunu kabullenerek, kapitalizmi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bir başka ifadeyle, kapitalizmin kendini yeniden keşfetmesi, yeni bir dinamizm ortaya koyarak dünyamızı bir dönem daha ileriye taşıyacak bir yapıya dönüşmesine ihtiyaç duyuluyor. Kapitalizm bunu daha önce birkaç kez yaptı; bundan sonra da yapmaması için hiçbir neden yok.Eğer bu dönüşüme tüm paydaşlar öncülük etmez ve yönlendirmezsek, iş dünyasının son 30-40 yılda büyük zorluklarla elde ettiği kazanımları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz"