"Asker intiharların sebebi ruhi bunalım"

"Asker intiharların sebebi ruhi bunalım"

"Asker intiharların sebebi ruhi bunalım"

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, asker intiharlarının büyük bölümünün ruhi bunalım sonucu gerçekleştiği, bunun dışında ailevi problemler, sağlık sorunları, maddi yetersizlik, kıskançlık, duygusal durum, istediğiyle evlenememe gibi sebeplerin intihar davranışında birer etken olduğunu ifade ederek, "Ancak bu husus en karmaşık konulardan biridir. Dünyada bu hususa çözüm bulmuş bir devlet de yoktur" dedi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlarken, Askerlik Kanunu uyarınca lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim görenlerin askerliklerinin 29 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebildiğini belirterek, 1940 yılından beri uygulamanın bu şekilde olduğunu söyledi.

1940 yılından beri Askerlik Kanunu'nda bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmadığına işaret eden Yılmaz, "YÖK Kanunu'nda değişiklik yapılarak okul bitirme limiti kaldırılmıştır. Dolayısıyla bir üniversiteye giren kimse, pekala 50-60 yaşına kadar öğrenci olarak kalabilmektedir. Lise veya dengi okullarında 18-19 yaşlarında mezun oldukları düşünüldüğünde 10 yıl gibi uzun süre yüksek devam edebilmekte, bunlardan doktora yapanların da askerlikleri 35 yaşına kadar ertelenebilmektedir. 29 yaşın değiştirilmesine ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır" diye konuştu.

Botların boyasız olmasına ceza

Yılmaz, kararın kesinleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplamda 30 gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terketmeme cezasına mahkum olan veya en son aldığı disiplin cezasından geriye dönük son bir yılda en az iki disiplin amirinden 8 defa veya daha fazla disiplin cezası alanların sözleşmelerinin feshedilmek suretiyle TSK ile ilişiklerinin kesilmesinin yasayla düzenlendiğini hatırlattı.

TSK'dan ayrılma cezası gerektiren disiplinsizliklerin sayıldığını belirten Yılmaz, "Daha önceki uygulamalarda, kıyafet disiplini kapsamında yayınlanan emirlere aykırı hareket edenlere disiplin cezası verilebilmekte, botların boyasız olmasına bağlı olarak azami 7 gün disiplin cezası verilmekteydi. Aynı eylemin cezası uyarma olarak düzenlendiğinden, bir uzman çavuşun sadece su nedenle TSK ile ilişiğinin kesilmesi mümkün değildir" dedi.

Yılmaz, 45 yaşına girmesi nedeniyle TSK'dan ayrılacak olan uzman erbaşlardan isteklilerin MSB ve TSK kadrolarına emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar sivil memur olarak istihdam edilebildiklerini kaydederek, 1996 yılından 2012 yılına kadar 17 yıllık süre içinde 3 bin 209 uzman erbaşın sözleşmeleri fesh edilerek TSK ile ilişiklerinin kesildiğini söyledi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Asker intiharları

Yapılan tahkikatlar sonucu asker intiharlarının büyük bölümünün ruhi bunalım sonucu gerçekleştiği, bunun dışında ailevi sorunlar, sağlık sorunları, maddi yetersizlik, kıskançlık, duygusal durum, istediğiyle evlenememe gibi çeşitli sebeplerin intihar davranışında birer etken olduğunun değerlendirildiğini ifade eden Yılmaz, "Ancak bu husus en karmaşık konulardan biridir.. Dünyada bu hususa çözüm bulmuş bir devlet de yoktur" dedi.