"Balyoz Planı"nda yeni belgeler

"Balyoz Planı"nda yeni belgeler

"Balyoz Planı"nda yeni belgeler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden "Balyoz Planı" davasına bakan mahkemeye gönderilen yazıda, 19 Şubat 2011'de emniyete gelen bir elektronik ihbar mektubu kapsamında Eskişehir'deki bir adreste yapılan aramada, soruşturmada ele geçirilen delilleri teyit edecek nitelikte yeni deliller bulunduğu bildirildi.

Emniyetten "Balyoz Planı" davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazıda, 19 Şubat 2011'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne isimsiz bir elektronik ihbar mektubu geldiği belirtildi.

Söz konusu mektupta, "Sizlere 'Balyoz Darbe Planı'nda yer alan ancak bugüne kadar yakalanmayan bir şahıs hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu şahıs şu an emekli olan hava istihbaratçı albay Hakan Büyük'tür. Hakan Büyük, 1996-2003 yıllarında Ankara'da askeri istihbarat birimlerinde çalışmış ve 28 Şubat sürecinde önemli görevler almıştır. Buradaki başarılı çalışmaları üstlerinden takdir görmüş ve 28 Şubat sürecinde çok sayıda askeri personeli ordudan attırmayı başarmıştır" iddiası yer aldı.

Büyük'ün 2003-2006 yıllarında görev yaptığı Eskişehir'de elde ettiği bilgi ve belgeleri "Balyoz Darbe Planı"nda kullanmak üzere üstlerine bildirdiği öne sürülen mektupta, "Hakan Büyük'ün, İstanbul merkezli planlanan ve ardından ülke yönetimine el konulacak darbe sonrası kendileri açısından irticai odak olarak görülen kuruluş ve kişilere yönelik eylem planı hazırladığı, bu eylem planını gerçekleştirmek için çok sayıda yasa dışı faaliyette bulunduğu" iddia edildi.

Mektupta, Büyük'ün elde ettiği görüntü ve belgeleri emekli olduktan sonra yanında götürdüğü, emeklilikten sonra başına bir iş gelmesi durumunda üstlerinin kendisine sahip çıkmaması ihtimaline karşı bunları kullanmayı planladığı ileri sürüldü.

Ayrıca, mektupta, Hakan Büyük'ün söz konusu belgeleri Eskişehir'deki adresinde sakladığı ve "Balyoz" soruşturması kapsamında çok sayıda askerin tutuklanmasından sonra kendisinin de gözaltına alınabileceği korkusuyla bu belgeleri yok edebileceği öne sürüldü.

Emniyetin değerlendirmesi

Emniyetin yazısında, ihbarda belirtilen hususlar doğrultusunda, belirtilen adreste yapılan aramalarda elde edilen flaş bellekte "Oraj Harekat Planı" ve "Suga Harekat Planı" ile ilgili bilgi ve belgelere rastlandığı kaydedildi.

Söz konusu ihbar sonucunda yapılan aramalarda ele geçirilen bilgi ve belgelere ilişkin olarak emniyet yetkililerince hazırlanan "Netice ve Kanaat" başlıklı bölümde, "Oraj Harekat Planı"nda 1. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığının görevleri olarak belirtilen Ege'de uçuşların planlanması ve l. Ordu Komutanlığı ile doğrudan irtibat kurulması konusundan hareketle 1. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığının "Oraj Harekat Planı" kapsamında daha etkin bir konumu olduğu belirtildi.

Emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına'nın 23 Ocak 2003 tarihli sözlü emrine istinaden "ihtimalat" planı hazırlama grubunun oluşturulduğu, grubun oluşturulduğuna ilişkin bilginin 2003 yılının şubat ayında Bilgin Balanlı tarafından İbrahim Fırtına'ya bildirildiği ifade edilen yazıda, "Bilgin Balanlı'nın 3 Mart 2003 tarihli sözlü emri doğrultusunda 'Oraj Harekat Planı'nın uygulanamaması veya başarısız olması durumunda uygulanacak tedbirleri içeren ihtimalat planlarının oluşturulmaya başlandığı anlaşılmıştır" denildi.

Emniyetin değerlendirmesinde, ele geçirilen verilerden "Oraj Harekat Planı"nın uygulanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması durumunda, yeniden yapılanmak, yeni plan hazırlamak, muhtemel soruşturmaları boşa çıkarmak için soruşturma komisyonlarında yer almak gibi önlemlerin yer aldığının tespit edildiği kaydedilerek, bunların dışında, kamufle olup planı engelleyenlerin yanında gözükme, planın gizliliğini koruması durumunda ise planı tekrar hayata geçirme ve plana muhalif olanları tasfiye etme gibi stratejilerin belirlendiği bildirildi.

Değerlendirmede, ele geçirilen belgeler ışığında "Balyoz Planı"nın başarısız olması durumunda ne tür hukuki sonuçlar doğuracağı ve buna karşı alınacak önlemlerin yanı sıra başarısızlık halinde ilk olarak planın inkar edilmesi, soruşturmanın derinleşmesi halinde ise planın aleyhine görüş bildirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Emniyetin değerlendirmesinde "Bu haliyle Hakan Büyük'ün adresinden elde edilen incelemeye konu belgelerin 'Balyoz Planı' soruşturmalarında elde edilen delilleri teyit edip destekler mahiyette yeni delil niteliğinde olduğu belirlenmiştir" denildi.