Çevre ve Şehircilik Bakanı Sarı TBMM'de soruları yanıtladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sarı TBMM'de soruları yanıtladı

TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, çatışmaların sürdüğü Sur'un imarına ilişkin bilgi verdi ve "Buradaki yapı tipleri, yükseklikleri, kat yükseklikleri, kat adetleri, bina tipleri o yöresel mimarinin ve tescilli yapıların bir benzeri şekilde yapılacaktır. Sur İçi'nde TOKİ konutları yapılmayacaktır" dedi. Milletvekillerinin de eleştirileri vardı. CHP ve MHP'liler imar uygulamaları ve HES projelerini hedef alırken, AK Parti'li Mehmet Ali Cevheri, "Rant uğruna kendi topraklarımıza kıydık" eleştirisini yöneltti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçesi üzerine görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakana çevre ve hava kirliliğinden HES inşaatlarına ve ÇED raporlarına, kentsel dönüşümden imar yönetmeliğine, AVM'lere kadar pek çok soru yöneltildi. Oturumda milletvekilleri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi. Bakan Sarı'nın gündeminde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun daha önce "Toledo gibi olacak" dediği Diyarbakır'da çatışmaların sürdüğü ve her gün ölüm haberlerinin geldiği Sur ilçesi de vardı. Sur İçi bölgesinin kentsel SİT alanı ilan edildiğini belirten Bakan Sarı, "Buradaki yapı tipleri, yükseklikleri, kat yükseklikleri, kat adetleri, bina tipleri o yöresel mimarinin ve tescilli yapıların bir benzeri şekilde yapılacaktır. Sur İçi'nde TOKİ konutları yapılmayacaktır" dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanından Sur açıklaması


Kentsel dönüşüm harcama planları hakkında bilgi veren Bakan Fatma Güldemet Sarı, kira yardımları, faiz desteği, kamulaştırma proje tasarım uygulamaları için 2012'den bu yana toplam 2 milyar lira harcama yapıldığını söyledi. Sarı, bütçe başlangıç ödeneklerinin yıl sonu harcama durumuna ilişkin yıl içerisinde bakanlığa aktarıldığını belirtti. Bakanlığa tahsis edilen başlangıç ödenekleriyle yıl sonu harcama tutarları arasında çok yüksek farklılık bulunmadığını vurgulayan Sarı, ödenek üstü harcama yapılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti.


Kağıt toplayıcıları işsiz mi kalacak?


"İstanbul'da hava kirliliği problemi olmadığı görülmektedir"


"İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği" yönündeki bir soru üzerine Sarı, "İstanbul ilimizde hava kalitesinin etkin şekilde Marmara Temiz Hava Merkezi kurulmuştur. Bu merkez tarafından yönetilen toplam 28 hava kalitesi ölçüm istasyonuyla, AB normlarıyla bire bir uyumlu olarak hava kalitesi ölçümleri sürekli ve anlık 'havaizleme.gov.tr' internet adresinden halkın bilgisine sunulmaktadır. En son veriler incelendiğinde 90'lı yıllarda hava kirliliği açısından en problemli illerin başında yer alan İstanbul'da hava kirliliği problemi olmadığı görülmektedir" cevabını verdi.


İstanbul'un havası bozuldu


Tapu kaydının çalınması


Sarı, "Ankara'da yaklaşık bir buçuk yıl önce tapu kaydı çalındı" iddialarının sorulması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu: "Geçmiş yıllarda kurumumuzca belediyelerle yapılan protokol kapsamında çeşitli amaçlarla CD ortamında tapu bilgileri, belediyeyle paylaşıldı. Bu kayıtların bir kısmı emlakçıların eline geçtiği tespit edildi, kurumumuzca yapılan ihbar sonucu olay ortaya çıkarıldı, bu olayın personelimizle herhangi bir ilgisi olmadığı anlaşıldı. Söz konusu emlakçılarla ilgili ise verileri izinsiz ele geçirmeyle alakalı adli işlem yapıldı. Hazırlanan tapu kadastro verilerinin paylaşımına ilişkin yönetmelikte offline CD ortamında veri paylaşımına son verildi. Protokol yapılan kurumlarla da online veri paylaşımı yapıldı."


İstanbul'da kentsel dönüşüme silüet ayarı 


İmar yönetmeliğiyle ilgili çalışma


Sarı, İmar Yönetmeliğiyle ilgili oluşturulan ve her bölgeden il, ilçe, büyükşehir belediye yetkililerinden, akademisyenlerden ve STK'lardan 100 kişilik
komisyonun oluşturulduğunu anımsattı. Bu komisyonun yeni İmar Yönetmeliği üzerine çalışmaların son aşamasına geldiğini bildiren Sarı, "Sade, net, anlaşılır ve bölgesel farklılıkları gözeten bir imar yönetmeliği için çalışıyoruz" dedi.


CHP'den kentsel dönüşüm önergesi


"Sur İçi'nde TOKİ konutları yapılmayacaktır"


Diyabakır Sur İçi'nde "Kentsel dönüşüm olmaması gerektiği" yönünde öneride bulunulduğuna dikkati çeken Sarı, şöyle devam etti:


"Ben, her fırsatta bunu dile getiriyorum. Diyarbakır'ın Sur içi bölgesi kentsel sit alanı ilan edilmiştir. Buradaki yapı tipleri, yükseklikleri, kat yükseklikleri, kat adetleri, bina tipleri o yöresel mimarinin ve tescilli yapıların bir benzeri şekilde yapılacaktır. Kesinlikle TOKİ, Sur İçi'nde hiçbir şekilde bildiğiniz 'TOKİ projesi mantığında' bir yapılanmaya gitmeyecektir. Buradaki yapı sistemleri, uygulanacak mimarı detaylar ve bütün kat yükseklikleri de dahil olmak üzere 2012'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur İlçe Belediyesi meclis kararıyla koruma imar planı çerçevesinde yapılacaktır. Tekrar ediyorum, Sur İçi'nde TOKİ konutları yapılmayacaktır. Sur İçi'nde toplu konut yapısının yeri yoktur ve yapılmayacaktır. Toplu konut mantığında bir yapılaşmanın tam tersi, bölgenin ve yörenin mimarisinde Sur İçi'ndeki yapılaşmanın bir devamı şeklinde oradaki bölgede kentsel sit alanı olan yerde koruma imar planı çerçevesinde bir düzenleme yapılacaktır."


Efkan Ala'dan operasyonlarla ilgili açıklama


Terör nedeniyle zarar gören bölgelerin "nasıl inşa edileceğine ilişkin kaynak olmadığı" yönündeki eleştiriye karşılık ise Sarı, "Tespit çalışmalarının tamamen sonuçlanması neticesinde ihtiyaç duyulan kaynak tam anlamıyla ortaya çıkacaktır. Gerekli ödenek ihtiyacı devletimizin farklı bütçe tertiplerinden ödenek artırmak suretiyle karşılanacaktır. Tespit çalışmalarımızı Silopi'de yaptık, bunlar üzerine de gerekli devam eden kaynak tespiti ve maliyet tespiti yapılmaktadır" cevabını verdi.


3 eve şehit ateşi düştü


Mahalli idarelerin plan değişikliği talepleri


Sarı, Bakanlığın taşra için planlamasına ilişkin, "Bakanlığın imar planı onama yetkisi mahalli idarelerin plan değişikliği talebini sürümcemede bırakması halinde söz konusudur. Mahalli idarelerin reddettiği plan değişikliği talepleri, bakanlığımızca da reddedilmektedir" dedi.


ÇED başvuruları


Tüm Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurularının olumlu sonuçlandırılmasına yinelik yapılan eleştiriye Sarı, "Bu süreçte çevresel etkilerin olumsuz olacağı tesit edilen projelerin ÇED süreci sonlandırılmakta, dosya iade edilmektedir. 2015 yılında 148 faaliyetin olumsuzluğu tespit edilerek süreç sonlandırılmış, dosya iade edilmiştir. 2015'te verilen kararlara bakıldığında yaklaşık yüzde 35'inin komisyonca iade edilen ÇED raporlarından oluştuğu görülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.


Munzur Vadisi'ndeki 4 HES projesi iptal edildi


Muhalefetten kentsel dönüşüm, HES ve nükleer projelere eleştiri


Bakanlık bütçesi üzerine milletvekilleri de görüşlerini açıkladı. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kelkit Vadisi'nin, korunması gereken alanlardan biri olduğunu ancak üst ölçekli havza yönetim planı olmadan vadi boyunca, onlarca HES projesi başlatıldığını savundu. Durmaz, vadinin çeşitli fotoğraflarını göstererek, ırmak akarken, etrafı yeşilken daha sonra şantiyenin girdiğini belirtti. Durmaz, hafriyat üzerine ağaçlar dikildiğini, ancak orman olacak bir yerin bulunmadığını öne sürdü. Kadim Durmaz, doğayı talan eden HES'lerin, bir de yaşamı tehdit eden nükleer projelerin bulunduğunu öne sürdü.


Munzur Çayı neredeyse kurudu


CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, kentleşmeyle ilgili programların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.


MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, son 15 yılda betonlaşma üzerinden iktisat politikası yürütüldüğünü öne sürdü.


AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, çevre bilincinin yaygınlaştırılması, küçük yaştan itibaren bu bilincin toplumda oluşturulması gerektiğini söyledi.


MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, komisyonun bulunduğu TBMM ana binasının 1950'li yıllarda, milletvekili odalarının bulunduğu binanın ise 2010'da
yapıldığına işaret etti. Şimşek, bu iki binanın karşılaştırılmasını isteyerek, eski olan her şeyin kötü olmadığını belirtti. Şimşek, bütün bakanlıklar ve belediyelerin altyapı planlaması yapması gerektiğini dile getirdi.


HES'lere kuraklık freni


AK Parti'li Cevheri: "Rant uğruna topraklarımıza kıydık"


AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Kızılderili atasözünün "Biz bu topraklarımızı dedelerimizden miras almadık, torunlarımızdan ödünç aldık" dediğine işaret ederek, "Medeni toplum olarak o Kızılderililer kadar medeni olmadığımızı düşünüyorum" dedi. Cevheri, başka Türkiye, Harran, Şanlıurfa olmadığını belirterek, "Topraklarımızı kurtarmalıyız, torunlarımıza güzel miras bırakmalıyız. Rant uğruna kendi topraklarımıza kıydık" dedi.


Özel sektör parayı suya yatırdı


AK Parti'li Beyazıt'tan "AVM'lerdeki mescit üzerinden rant eleştirisi"


AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, tarihi eserleri cami, medrese, han ve hamamlarda gördüklerini özel mülkiyete konu olan binaların çoğunun yok olduğunu anlattı. İmar uygulamalarında rant oluştuğunu ifade eden Beyazıt, bunun devlet tarafından alınıp, şehirlere, belediyelere ya da devlete kazandırılması gerektiğini vurguladı. Beyazıt, AVM'lerin yanlış yerlerde olduğunu belirterek, "Herhangi bir AVM'ye girdiğiniz zaman bir mescidi bulmak istediğinizde bulamıyorsunuz. Mutlaka en altlarda, arabaların park ettiği yerde. Çünkü rant değeri olmadığı için... Oralarda bile zorlanıyorsunuz, orada problemlerle karşı karşıya kalınıyor" dedi.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS