CHP'den sözleşmelilerin memur kadrolarına atanması için kanun teklifi

CHP'den sözleşmelilerin memur kadrolarına atanması için kanun teklifi

CHP'den sözleşmelilerin memur kadrolarına atanması için kanun teklifi

CHP grup başkanvekilleri, sözleşmeli kamu çalışanlarının memur kadrolarına atanmasını öngören kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, farklı statülerde kamu görevlilerinin bulunmasının, kamu personel rejiminin en önemli sorunlarından biri olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2021 verilerine göre, 3 milyon 487 bin 629 kamu görevlisinin 523 bin 47 kişisinin sözleşmeli personel olduğu aktarılan gerekçede, "Geldiğimiz noktada sözleşmeli personel istihdamı çok çeşitli ve çok katmanlı sorunlara neden oluyor, kamu yönetimi ve hizmeti ile kamu personel sistemine dönük riskler ve yüksek düzeyde insani, idari ve sosyal maliyet üretiyor. Hem kişisel hem de kitlesel hoşnutsuzluk ile çok katmanlı ve karmaşık sorunlara neden olan sözleşmeli personel istihdamı, çözüme kavuşturulması ertelenemez bir mesele haline geldi." ifadesine yer verildi.

Sözleşmeli istihdamın, statü hukukuna dayalı genel kamu personel rejimiyle çeliştiği, hukuk devleti prensibiyle de çatıştığı savunulan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Memur ve sözleşmeli personel ayrımı çerçevesinde kamu personel rejimini zedeleyen ve önemli sorunlara yol açan uygulamaların terk edilerek liyakat sistemine dayalı, şeffaf ve hesap verebilir, güvenceli bir personel sisteminin kurulması gerektiği aşikardır. Bu çerçevede ilk aşamada memur ve sözleşmeli personel farklılaşması gibi memur güvencesini zedeleyen sistemin kaldırılması ve özlük hakları açısından ayrımların kaldırılması amacıyla hazırlanan bu kanun teklifi ile kamu kurum ve kuruluşlarında ve yerel yönetimlerde sözleşmeli personel olarak çalışan kamu görevlilerinin talepleri halinde memur kadrolarına kurumlarınca atamalarının yapılması ve buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı."