Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözleşmeli personel açıklaması! Mahalli idareler nelerdir, sözleşmeli kimlerdir? Kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözleşmeli personel açıklaması! Mahalli idareler nelerdir, sözleşmeli kimlerdir? Kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözleşmeli personel açıklaması! Mahalli idareler nelerdir, sözleşmeli kimlerdir? Kimleri kapsıyor?

Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda sözleşmeli personelin durumuyla ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. "Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.'' dedi. Peki ama sözleşmeli memur kimdir, mahalli idareler nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''En yüksek asgari ücret artışları, asgari ücretlerin, asgari ücret seviyesindeki kısmının gelir vergisi dışında bırakılması uygulamaları son dönemde yapılmıştır. İstihdamdaki artış, sosyal güvenlik sisteminin dengesine olumlu yansımıştır. Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede, kadrolara ilişkin de önemli kararlar alınmıştır. Bunlardan biri uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştur.'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erdoğan, ''Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir.Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. '' cümlelerini belirtti. 

Erdoğan, ''Türkiye'de, istihdam edilen 30 milyon 141 bin kişinin 4 milyon 877 bin 270'i kamuda kadrolu görev yapıyor. Ayrıca kamuda 520 bin personel de sözleşmeli olarak görev yapıyor. Bu veriler göz önüne alındığında, çalışanların yüzde 16.6’sı toplamda 5.4 milyonluk istihdamla her 5.5 kişiden biri kamuda çalışıyor. Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeli askeri, akademik, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli sorunu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.'' diye belirtti.

Sözleşmeli personel nedir?

4B sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri için tanımlanmaktadır.

Mahalli idareler nedir?

Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.