Danıştay, YÖK'ün disiplin kararının yürütmesini durdurdu

Danıştay, YÖK'ün disiplin kararının yürütmesini durdurdu

Danıştay, YÖK'ün disiplin kararının yürütmesini durdurdu

Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) önünde "Barış için Akademisyenler"in dosyaları var. YÖK, "memuriyetten çıkarılmaları" istenen 35 akademisyenin akıbetini 20 Temmuz'da kararlaştırmaya hazırlanırken Danıştay'dan bir karar geldi. Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün disiplin soruşturmalarında ilgili kanunlarda bulunmayan usul kuralları açısından YÖK Disiplin Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasını öngören Genel Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) son dönemde de tartışmaların odağındaki kurumlardan biri. Halihazırda memuriyetten çıkarılmaları istenen "Barış için Akademisyenler Bildirgesi"ne imza atan akademisyenlerin dosyası önünde bulunan YÖK'ün disiplin yönetmeliği hakkında Danıştay'dan bir karar geldi. Danıştay, YÖK Genel Kurulu'nun kanunda suç teşkil etmeyen ya da düzenlenmeyen konularla ilgili kurumun kendi disiplin yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin aldığı kararın yürütmesini durdurdu.

Barış için Akademisyenler memurluktan çıkarılabilir mi?

Anayasa Mahkemesinin, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları, memurlar ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezalarının YÖK tarafından düzenlenmesini öngören kanun hükmünü iptalinin ardından YÖK Genel Kurulu, 12 Kasım 2015'te toplanarak, bu personele uygulanacak disiplin hükümleriyle ilgili yeni karar aldı.

Kararda, kanun ve yönetmeliğe göre başlatılan ancak henüz tamamlanmamış disiplin soruşturmaları ile bundan sonra başlatılacak tüm disiplin soruşturmalarında ilgili kanunlarda bulunmayan usul kuralları açısından "Yükseköğretim Kurumu Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği"nde yer alan usule ilişkin hükümlerin uygulanmasına hükmedildi.

Erdoğan YÖK'ten akademisyenler hakkında bilgi aldı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ise Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararıyla oluşan yasal boşluğun idare tarafından doldurulmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açtı.

Danıştay 8. Dairesi, YÖK Genel Kurulunun 12 Kasım 2015 tarihli kararının "Kanun ve yönetmeliğe göre başlatılan ancak henüz tamamlanmamış disiplin soruşturmaları ile bundan sonra başlatılacak tüm disiplin soruşturmalarında ilgili kanunlarda bulunmayan usul kuralları açısından Yükseköğretim Kurumu Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nde yer alan usule ilişkin hükümlerin uygulanmasına" olanak tanıyan bölümünün yürütmesini durdurdu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Dairenin kararında, YÖK'ün, "Anayasa Mahkemesi kararının sadece disiplin, fiil ve cezalarıyla ilgili olduğu, usul hükümlerine ilişkin olmadığı" gerekçesiyle YÖK Disiplin Yönetmeliği'nin usule ilişkin hükümlerinin uygulanabileceğine karar verdiği belirtildi.

YÖK'ten akademisyenler hakkında açıklama

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesinde kamu görevlilerinin hakları, cezaların tatbik edilme şekli ve disiplin cezalarının hangi hallerde özlük dosyasından silinebileceği gibi disipline dair usul ve esasların tümünün kanunla düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptığı da kararda aktarıldı.

Dairenin kararında bu nedenlerle yasal dayanaktan yoksun hale gelen yönetmeliğin usule ilişkin hükümlerinin uygulanmasına da hukuken olanak bulunmadığı kaydedildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, hangi fiillere hangi disiplin cezalarının uygulanacağı, öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkilerinin Yükseköğretim Kurulunca düzenlenmesini öngören kanun hükmünü, CHP'nin başvurusu üzerine görüşmüş, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.

Memurların ve öğretim elemanlarının disiplin işlemlerinin Anayasa gereği kanunla düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Yüksek Mahkeme, yasal düzenleme yapılması için iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

İptal kararı, 7 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili yasal düzenleme ise Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeyi bekliyor.