"Devlet sırları" için yüksek güvenlikli kasa

"Devlet sırları" için yüksek güvenlikli kasa

Adalet Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe giren yeni "Suç Eşyası Yönetmeliği"ne göre, devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belge, CD, DVD, harici bellek ve benzeri aygıtlar, yüksek güvenlikli kasalarda saklanacak. Emanete kabul edilecek kimyasal ve biyolojik eşya için müstakil alanlar oluşturulması sağlanacak.

Adalet Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe giren yeni "Suç Eşyası Yönetmeliği" uyarınca devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belge, CD, DVD, harici bellek ve benzeri aygıtlar, yüksek güvenlikli kasalarda muhafaza edilecek.


Suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın muhafaza altına alınması, gönderilmesi, elden çıkarılması, iadesi, müsaderesi, imhası, bu kazanca el konulması ve bu işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin (UYAP) kullanılmasına dair usul ve esasları kapsayan yeni Suç Eşyası Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelikte yer alan düzenlemelere göre, suç eşyasıyla ilgili işlemler, cumhuriyet başsavcılığının sürekli gözetim ve denetimi altında emanet bürosunca yürütülecek.


Ağır ceza mahkemesi, cumhuriyet başsavcılıklarında emanet bürosu işlerine bakmak üzere ayrıca müdür görevlendirilecek. Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belge, CD, DVD, harici bellek ve benzeri aygıtlar, yüksek güvenlikli kasalarda saklanacak.Teslim alınan suç eşyası, emanet makbuzu tanzim edildikten sonra, etiketi üzerine soruşturma veya kovuşturma esas kaydının sıra numarası yazılmak suretiyle kaydedilecek.


Yönetmeliğe göre, emanet makbuzunda şunlara yer verilmesi istenecek: "Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma numarası, mahkeme veya daire esas numarası, muhafaza altına alma veya el koyma tarihi, el koyma kararını veren makam ile kararın tarihi ve sayısı, eşyanın geldiği tarih ile cinsi, adedi, miktarı ve vasıfları, eşya sahibinin kimlik ve adres bilgileri, emanet parasına ilişkin bilgiler."


Makbuzun bir nüshası soruşturma evrakına eklenecek, bir kopyası ilgili kolluk birimine verilecek, diğer nüshası ise kartonunda saklanacak ve eşyasına el konulanın talebi halinde bir örneği kendisine verilecek. 


Müstakil alanda muhafaza


Emanet memuru, büronun imkanları ölçüsünde suç eşyasının depoda muhafaza edildiği yeri, sırayı, rafı, depoya giriş ve çıkış tarihleri de dahil olmak üzere yapılan tüm işlemleri gösterir şekilde barkod sistemiyle kaydedecek ve eşyayı yerleştirecek.


Bilgisayar, bilgisayar kütükleri ve bu sisteme ilişkin verilerin asıl ya da kopyaları, ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu depolama aygıtları gibi elektronik eşya, bozulmalarını engelleyecek, nem, ısı, manyetik alan ve darbelerden korunmalarını sağlayacak müstakil uygun alanlarda muhafaza edilecek.


Emanete kabul edilebilecek kimyasal ve biyolojik eşya için müstakil alanların oluşturulması sağlanacak.
Mahkemelerin ve cumhuriyet başsavcılıklarının, isteklerini UYAP üzerinden güvenli elektronik imzalı yapmaları zorunlu olacak.


Kasa da kiralanabilecek


Emanet dairesindeki kasada saklanması gerekli eşya için bankada kasa kiralama zorunluluğu doğması halinde durum, Adalet Bakanlığına bildirilerek. Adalet Bakanlığının kasa kiralanmasına ilişkin talimatı üzerine bankada kasa kiralanması ile kasanın açılıp kapanmasına ilişkin işlemler, cumhuriyet savcısı tarafından onaylanmış yazı ile mümkün olabilecek.
Fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamında işlenen suçlar sebebiyle el konulan CD, DVD, giyim eşyası ve kitap gibi suç eşyasının sayı ve ebatları nedeniyle emanet bürosunda muhafaza edilemeyecek olması halinde, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda numune alınması mümkün eşyadan yeteri kadar numune alınmasına müteakip geri kalan suç eşyası, mahallin en büyük mal memurluğuna gönderilecek. Numunelerle el konulan eşyanın sayı, ebat gibi tüm bilgilerini içeren tutanaklar, cumhuriyet başsavcılığına teslim edilecek.


Emanet bürosunun bulunduğu bölgelerdeki bankalar tarafından miktarının az olması nedeniyle vadeli hesaba kabul edilmeyen para ise milli bankada açılacak vadesiz hesaba yatırılacak. Her yıl sonunda, suç eşyası esas kaydında halen emanet bürosu uhdesinde ve sorumluluğunda görülen eşyanın depolardaki mevcutları ilekayıtlarının uyumlu olup olmadığının tespiti için sayım ve kontrolleri yapılacak. Sahipleri tarafından alınmayan ve sahibi belli olmayan eşyalar için ise Türk Medeni Kanunu'nun, bulunmuş eşyaya ilişkin hükümlerine göre işlem yapılacak ve teslim alınmayan kıymetli evrakın ilgili kanunlardaki zaman aşımı süresince emanet bürosunda muhafazasına devam edilecek.


Yönetmelik uyarınca satışına karar verilen eşya, satış işlemleri gerçekleştirilmek üzere mahallin en büyük mal memurluğuna teslim edilecek ve satış için yapılan bütün masraflar satış bedelinden karşılanacak. Söz konusu eşyayla ilgili, suç eşyası esas kaydı, kasa kaydı, muhabere kaydı, zimmet kaydı ve kıymetli eşya kaydı, tahsis amaçlarına uygun şekilde eksiksiz olarak emanet memuru tarafından güvenli elektronik imzayla onaylanarak UYAP'a işlenecek.
Kayıtların düzgün ve sağlıklı tutulmasından emanet memuru ile müdür sorumlu olacak.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS