Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki bütün birimlere 'ince' düzenleme

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki bütün birimlere 'ince' düzenleme

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki bütün birimlere 'ince' düzenleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, birimlerin görevlerini yeniden belirleyen bir yönerge yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyanet'in eksiklikleri olduğunu söylemesinin ardından gelen değişilkilk yönergesinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki bütün birimlerin görevleri en ince ayrıntısına kadar düzenlendi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ’yle mücadelede eksiklikleri olduğu tespitini yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), bütün birimlerin görevlerini en ince detayına kadar düzenleyen “yönerge” hazırladı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Mehmet Görmez’in emekliye ayrılmadan önce attığı son imzalardan biri olan 31 Temmuz tarihli “DİB Görev ve Çalışma Yönergesi”, Suriye’den göç eden yabancılar ile uyuşturucu bataklığına saplanan gençler, cezaevine düşenler, mevsimlik işçiler, çocuk bakım evleri başta olmak üzere ihtiyaç kesimlerine dini ve manevi destek hizmeti verecek yeni bir birim kurulmasını içeriyor. “Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı” adlı yeni birim, deprem, sel gibi doğal afetler ile iç karışıklık, yaygın terör ve kalkışma gibi acil durumlarda din hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yürüterek planlayacak, halka aktaracak ve uygulamaya sokacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'e eleştiri

Kritik görevler

“Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı” özellikle Suriye’den gelen, çeşitli mezheplere mensup göçmenlerin Türkiye’de yaşadığı dini uyum sorununa çare arayacak. İç ve dış göçün doğurduğu dini, kültürel ve sosyal problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapacak. Türkiye’ye sığınan yabancılara yönelik olarak yürütülecek Diyanet’in hizmetlerini planlayacak. Türkiye’de bir türlü engellenemeyen batıya göçün yarattığı dini, ahlaki değerler soruruna çözüm aranacak. Çeşitli nedenlerle yurt içinde göç etmek durumunda kalan vatandaşlarımıza dini danışmanlık ve manevi destek sunulacak.

Acil dini hizmet

Yeni birim, deprem, sel gibi doğal afetler ile iç karışıklık, yaygın terör ve kalkışma gibi acil durumlarda din hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yürüterek planlayacak ve uygulamaya sokacak. Böylece durumlarda alınması gereken tedbirlerin başta personele ve halka aktarılmasında ve olağanüstü durumlarda paydaş kurumlarla birlikte çalışacak. Mevsimlik işçilerin dini ihtiyaçlarını bu birim karşılayacak.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Manevi destek

Sayıları 10 milyonu bulan engellilere yönelik manevi destek hizmeti sunulacak. Hastaneler gibi sağlık kuruluşlarında, çocuk eğitim evlerinde manevi destek hizmeti sunmak için gerekli çalışmaları yapılacak. Yeni birim cezaevlerinin yanı sıra, denetimli serbestlik kapsamında bulunanlara manevi destek hizmeti sunacak.

Bağımlılara takip

Uyuşturucuyla mücadele programlarına katılan ve bağımlılıktan kurtulanları umreye götüren Diyanet, bu mücadeleyi kurumsallaştıracak. Madde bağımlılığıyla mücadelede ilgili kurumlar ve STK’larla yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip edecek.

Camiler etkin olacak

Yönergede mevcut birimlerin yürütmekte olduğu görevler de detaylandırıldı. Yönergeye göre; Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı, “Cami ve mescitlerin yönetiminin devralınması, ibadete açılması, ibadet, ezan ve sala hizmetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesiyle ilgili iş ve işlemleri takip etmekle” görevli olacak. Yol güzergâhlarındaki dinlenme tesisleri ile alış-veriş merkezlerindeki cami ve mescitlerin sorunlarını takip edip, çözüm arayacak. Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı’nın görevleri arasında ise “Sevgi evleri, huzurevleri, yetiştirme yurtları, kadın konuk evleri gibi sosyal hizmet kurumlarında dini rehberlik hizmeti sunulmasını sağlama” sıralanıyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Cemaatler çalışması

Yönergede, Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın cemaatler gibi dini teşekküller hakkında çalışma yapılması görevi “yapılanmalar, dini teşekküller ve geleneksel kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak” şeklinde ifade ediliyor. Bu birim ayrıca, “Toplumsal huzuru tehdit eden terör ve şiddet gibi olumsuzlukların önlenmesi hususunda ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmekle” görevi olacak.
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, dini yayınların artarak etkin olmasını sağlayacak.
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, yurtdışındaki vatandaşların dini ihtiyaçlarının karşılanmasın için hizmet verecek. Yurt dışında toplanacak yardımlarla ilgili gerekli koordinasyonu sağlayacak.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Dinlerarası ilişki

Dinler ve Kültürler Arası İlişkiler Daire Başkanlığı ise diğer dinlerin mensupları, kurum, kuruluş ve topluluklarıyla ilişkiler kurmak, bu çerçevede ortaya çıkan yaklaşımları izlemek ve değerlendirmekle yükümlü olacak. Farklı din mensupları arasında barış ve hoşgörü kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemesi, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere temsilci gönderilmesi ile ilgili işleri yürütecek.

Müftüden çaycısına kadar

Yönergede il müftüsünden yurt dışı ateşesine, vaizden, imamdan, müezzinden, kurum aşçısı, bekçisi ve çaycısına kadar her birimin ve çalışanın görevlerini en ince ayrıntısına kadar tarif ediyor.