E-tebligatla 5 yılda 630 milyon TL tasarruf

E-tebligatla 5 yılda 630 milyon TL tasarruf

E-tebligatla 5 yılda 630 milyon TL tasarruf

Adalet Bakanlığı'nca, e-tebligat uygulaması sayesinde 5 yılda 29 bin 512 ağaç korunurken, yaklaşık 630 milyon TL tasarruf yapıldığı açıklandı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2015 yılında ihtiyari olarak başlayan uygulama daha sonra bazı gerçek ve tüzel kişiler için zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda 1 Ocak 2019'dan itibaren aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu birçok gerçek ve tüzel kişinin tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi. 5 yılda toplam 49 milyon 599 bin 889 tebligat elektronik ortamda gönderildi. E-tebligat kullanımı nedeniyle kağıttan tasarruf edilmesiyle 29 bin 512 ağaç korunmuş oldu. Kağıt kullanımından vazgeçilmesiyle de 628 milyon 474 bin 977 TL tasarruf edildi.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NASIL ALINIYOR?

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken, oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor. Bu makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim ediyor, UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılıyor. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise talebe bağlı olarak elektronik tebligat kullanabiliyor.