Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 250 defterdarlık uzman yardımcısı alınacak!

A A

26.01.2022 - 13:03

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 250 defterdarlık uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilanda adaylarda aranan başvuru şartları açıklanmıştı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, defterdarlık uzman yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 250 defterdarlık uzman yardımcısı alınacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. Alım ilanında adayların başvuru şekli ile şartlar yerini almıştı. İşte başvuru süreciyle ilgili tüm bilgiler…

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar başvurularını, 31/01/2022 (08:30) – 11/02/2022 (17:30) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (11/02/2022) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

f) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak

 İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ...