İnfaz koruma memuru alımı başvurusu yapacaklar dikkat! Bugün sona eriyor

İnfaz koruma memuru alımı başvurusu yapacaklar dikkat! Bugün sona eriyor

İnfaz koruma memuru alımı için başvuru yapacakların işlemlerini bugün mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor. 978 personel alınacak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, alımlarda KPSS şartı arıyor. Peki infaz koruma memuru alımı için aranan şartlar nelerdir?

İnfaz koruma memuru alımı duyurusu Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından yayınlandı. 978 sözleşmeli personelin istihdam edileceği personel alımına başvuracakların KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca aranan genel şartlar da duyuruyla adaylarla paylaşıldı. CTE personel alımı ile göreve başlayacak personeller çeşitli illerde, çeşitli görevlerde istihdam edilecekler.


Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında alınacak 978 personelin; 300'ü infaz koruma memuru, 317'si ceza infaz kurumu katibi, 43'ü sağlık memuru, 32'si teknisyen, 215'i şoför, 43'ü aşçı, 28'i kaloriferci olarak istihdam edilecek. Bu görevler için başvuru yapacak adaylarda çeşitli özellikler aranıyor.


CTE PERSONEL ALIMI ŞARTLARI


* Türk Vatandaşı olmak,


*Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,


*Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


*Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,


*Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastahanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,


*Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,


*Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 13 Ocak 2017 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)


*Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.


İNFAZ KORUMA MEMURU ADAYLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR


*En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


*Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 13 Ocak 2017 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)


*Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,


*Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.


CEZA İNFAZ KATİPLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR


*Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)


*Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)


*Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)


*Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.


SAĞLIK MEMURU ADAYLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR


Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak.


ŞOFÖR ADAYLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR


*En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


*E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)


TEKNİSYEN ADAYLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR


*En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,


*Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.


AŞÇI VE KALORİFERCİ ADAYLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR


*En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


*Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmî kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
gerekmektedir.


CTE SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?


2017 CTE sözleşmeli personel alımı için başvurular 2 Ocak 2017 Pazartesi günü başladı. Adaylar 13 Ocak 2017 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.


BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?


Personel alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar öncelikle Adalet Komisyonu Başkanlıklarından yahut Bakanlığın internet sitesinden temin edecekleri CTE sözleşmeli personel başvurunu doldurup, öğrenim belgesi, sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte 13 Ocak 2017 tarihinde mesai bitimine kadar başvurularını yapabilecekler. Evraklar Adalet Komisyonu Başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim edilecek.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS