Son Dakika

Kıyamet alametleri nelerdir? Corona virüsü, ve çekirge istilası kıyamet alameti mi?

A A

19.03.2020 - 16:05 Son Güncelleme: | Fotoğraf: Shutterstock

Kıyamet alametleri nelerdir? Corona virüsü salgını ve çekirge istilası gibi felaketlerin ortaya çıkması nedeniyle gündemin en çok değerlendirilen ihtimalleri arasında yer alıyor. Peki, kıyamet alametleri nelerdir? Corna virüsü kıyamet alameti mi? Merak edilen detaylar sizler için haberimizde derledik. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan kıyamet alametleri…

Kıyamet alametleri nelerdir? Corona virüsü, ve çekirge istilası kıyamet alameti mi?

Kıyamet alametleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kıyamete uzak, orta ve yakın alametler olarak sıralanmış durumda… Peki, çekirge istilası ve Corona virüsü gibi salgının hastalıklar kıyamet alameti mi? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı madde madde kıyamet alametleri…

UZAK ALAMETLER:

Resûl-i Ekrem’in vefatı, Kudüs’ün fethi, Hz. Ömer ve Osman’ın öldürülmesi, Cemel Vak‘ası, Sıffîn Savaşı, Hz. Hüseyin’in öldürülmesi, Fâtımî ve Karâmita fitneleri, ayrıca belli yerlerde vuku bulmuş bazı depremler zikredilir. Bunların sonuncusu dışında hiçbiri hadislerde kıyamet alâmeti olarak yer almamıştır.

ORTA ALAMETLER:

Ahmak ve alçakların dünyanın en mutlu insanları olması, kötülük ve fuhşun yayılması, çocuğun ebeveynine isyan etmesi, oyun ve çalgı aletlerinin ortaya çıkması, fâsıkların toplumun efendisi haline gelmesi, gasp olaylarının çoğalması, sıla-i rahimin kesilmesi gibi ferdî ve içtimaî alanda bozuluşun vuku bulacağına ilişkin olaylar yer alır

YAKIN ALAMETLER:

Mehdînin gelişi, deccâlin çıkışı, Hz. Îsâ’nın gökten inişi, Ye’cûc ve Me’cûc’ün, dâbbetü’l-arzın ortaya çıkması, güneşin batıdan doğması ve insanları toplanma yerine sevkeden bir ateşin yerden çıkışı gibi hârikulâde olaylar zikredilir. Bunlar da genellikle Resûl-i Ekrem’e atfedilen hadislere dayandırılır. Bu gruplandırma Berzencî tarafından yapılmış ve sonraki bazı müelliflerce de benimsenmiştir.