Son Dakika

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

A A

22.04.2021 - 10:03

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gine Bissau, Azerbaycan, Pakistan, Gürcistan, Karadağ arasında ayrı ayrı çeşitli alanlarda imzalanan milletlerarası anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara'da 3 Mart'ta imzalanan "2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmaya göre, KKTC anlaşmanın eki "2020 yılı Eylem Planı"nda yer alan reform eylemlerini ve hedefleri belirtilen zamanlarda gerçekleştirmeyi ve 2022'yi kapsayan Ekonomik Program teklifini en geç bu yıl ekim ayının sonuna kadar hazırlamayı taahhüt etti.

Türk tarafı da KKTC'ye 2 milyar 250 milyon liraya kadar olmak üzere hibe ve 1 milyar liraya kadar olmak üzere ABD doları karşılığı kredi yardımında bulunmayı taahhüt etti.

Ankara'da 9 Mart'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı"nın yürürlüğe girmesi hakkında karara göre de Türkiye KKTC'ye dostluk ve iyi niyet jesti olarak 100 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hibe etti.

16 Aralık 2020'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Bissau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesi hakkında karara göre, Türk tarafı dostluk ve iyi niyet jesti olarak Gine Bissau'ya 2 adet ventilatör cihazı hibe etti.

AZERBAYCAN İLE ENERJİ VE MADENCİLİK ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ

Bakü'de 25 Şubat 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın onaylanması hakkında karara göre, Türkiye ve Azerbaycan yenilenebilir ve temiz enerji ile enerji verimliliği, hidrokarbon ve petrokimya, elektrik ve madencilik alanlarında iş birliği yapacak.

İslamabad'da 13 Ocak'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Maarif Vakfının Statüsü ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanması hakkında karara göre, Pakistan Türkiye Maarif Vakfının (TMV) tüzel kişiliğini Pakistan'da bir Türk devlet kurumu olarak tanıyacak ve TMV'nin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra diğer yasal işlemleri yürütmek için gerekli izinleri almasında kolaylık sağlayacak.

Öte yandan, Ankara'da 28 Ekim 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Karar"ın onaylanması hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Ankara'da 20 Aralık 2017'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Karar"ın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Singapur'da Türkiye adına 7 Ağustos 2019'da imzalanan ekli "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanması" hakkında karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Ayrıca 20 Mayıs 1987 tarihli "Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 4/12/2018 Tarihli ve 2/2018 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1/1/2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması" hakkında karar da Resmi Gazete'de çıktı.