OHAL ne zaman biter, uzatıldı mı?

OHAL ne zaman biter, uzatıldı mı?

Vatandaşlar "OHAL uzatıldı mı?" ve "OHAL ne zaman biter?" sorularına yanıt arıyor. Türkiye'de yaşanan terör saldırılarının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in uzatılmasının Meclis gündemine geleceğini belirtmişti. 3 Ocak akşamı TBMM Genel Kurulu'nda OHAL'in 3 ay uzatılması yönünde karar alındı.

15 Temmuz kalkışmasının ardından önce soruşturmalar başlatılmış, 21 Temmuz'da da Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmişti. 90 gün boyunca uygulanan OHAL, daha sonra uzatılmıştı. Son dönemde Türkiye'de yaşanan terör saldırılarının artmasının ardından ülkede en çok konuşulan konulardan biri yeniden OHAL oldu. Vatandaşlar "OHAL uzatıldı mı?" ve "OHAL ne zaman biter?" sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. 3 Ocak'ta OHAL konusunda Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından TBMM Genel Kurulu'nda OHAL görüşüldü ve 3 ay uzatılması yönünde karar alındı.


MECLİS OHAL'İ UZATMA KARARI ALDI


OHAL'in 19 Ocak Perşembe günü itibarıyla 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Görüşmeler sonucunda OHAL'in 3 ay daha uzatılması kararı alındı.


Reina saldırısının ardından AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadeleden, Suriye ve Irak'taki gelişmelere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım ayrıca OHAL konusuna da değindi ve "OHAL'in 3 ay uzatılmasını Meclis bu hafta görüşecek" dedi.


Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Henüz FETÖ'nündevletten arındırılması sonlandırılmamıştır. FETÖ'nün ve bütün terör örgütlerinin devletin içinden arındırılmasını sağlayana kadar OHAL uygulamasına ihtiyacımız var." dedi.


TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi üzerine hükümet adına konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar sürdüğü için OHAL uygulamasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'ye milli güvenlik tehdidi oluşturan üç temel unsurun varlıklarını devam ettirdiğini belirtti.


Türkiye'nin yakın çevresindeki şartların, buralarda ortaya çıkan derin istikrarsızlık ve siyasi türbülansların, Suriye'de, Irak'ta ve bölgedeki diğer ülkelerdeki bölünme ve dağılma senaryolarının uygulamaya konulmasının, ayrıca çok sayıda silahlı terör grubunun bu bölgelerde çok rahatlıkla hareket ederek hem buülkelerin insanlarına zarar vermesi hem de bu ülkelerdeki varlıkları üzerinden Türkiye'yi tehdit altına almaya devam etmesinin herkes tarafından gözlemlendiğini anlatan Kurtulmuş, "Dolayısıyla Türkiye çevresinde bu kadar büyük oyunlar, terör saldırıları devam ederken, her an Türkiye'nin sınırlarının ötesinden Türkiye'ye karşı tehditler ulusal güvenlik riski olarak karşımızda dururken 'Olağan şartlariçerisinde yaşıyoruz' diyemeyiz.


Dolayısıyla tek başına bunun da bir olağanüstü milli güvenlik meselesi olduğunu görmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.


Kurtulmuş, "FETÖ'nün ve bütün terör örgütlerinin devletin içerisinden arındırılmasını sağlayana kadar olağanüstü hal uygulamasına ihtiyacımız olduğunubir kere daha sizlerle paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kulandı.


OHAL NEDEN İLAN EDİLDİ?


15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz'da 3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti. 10 Ekim 2016'da sona erecek uygulama ardından alınan kararla uzatılmıştı. Bu günlerde "OHAL uzayacak mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Darbe girişiminin millet tarafından bertaraf edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin darbeciler karşısında tek vücut olduğunu ve millet tarafından ilk kez darbe girişiminin durdurulduğunu söyledi. Türkiye'de FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde bulunması sonrasında devlet kadrolarının temizlenmesi, terör örgütünün bertaraf edilmesi adına Anayasanın 120. maddesi uyarınca OHAL ilan edildi.


OHAL NEDİR?


OHAL aslında 'olağanüstü hal'in kısaltılmış adıdır. Dünyada ve ülkemizde OHAL; kamu düzeninin ciddi şekilde bozulduğu, şiddet olaylarının yaygınlaştığı durumlarda yapılabilir. Ayrıca büyük doğal afetlerin, kitleleri etkileyen salgın hastalıkların ve ağır ekonomik bunalımların yaşandığı durumlarda da OHAL ilan edilebilmektedir. OHAL ilan edilmesindeki amaç, önlemleri ivedi bir şekilde alabilmek ve durumun kontrol altına alınmasını bir an önce sağlamaktır. Ancak OHAL durumunda uluslararası hukuk çerçevesinde kişilerin özgürlüklerinin ve haklarının kısıtlanabilmesi durumu söz konusudur. OHAL ilanının ardından yapılacak düzenlemeler bu tip durumların önünü açabilmektedir ancak kanunlarla belirlenen temel haklar ve özgürlükler kapsamındaki 'sınırlanamayan haklar' bunun dışında tutulur. Yine de olağanüstü hal durumlarında kişiler özgürlüklerine ilişkin kaygı yaşayabilirler.


OHAL'DE NE OLUR?


OHAL olursa ne olur sorusuna geldiğimizde ise bu durumlarda kamusal düzeni sağlamak için ek tedbirler getirilebilir. Gerekli durumlarda sokağa çıkma yasakları, kişilerin belli saatlerde dolaşmasının ve toplanmasının önüne geçilmesi gibi çeşitli ek tedbirler OHAL ilanının ardından uygulamaya koyulabilir. OHAL ilanı durumunda çeşitli basın yasakları, giriş çıkış yasakları, toplantı ve gösteri yasakları uygulanabilmektedir.


ALINACAK OHAL TEDBİR VE YAPTIRIMLARI


Olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:


a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,


b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,


c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,


d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,


e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve
dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,


f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,


g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,


h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak,


i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak,


j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,


k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak,


l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,


m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,


n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,


o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak.


OHAL NE KADAR SÜRE İLAN EDİLEBİLİR?


Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal kararı Resmi Gazete'de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.


Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince ilanından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye veya olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin hususlarda da karar almadan önce Milli Güvenlik Kurulunun görüşünü alır. Olağanüstü hal kararının hangi sebeplerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve Bakanlar Kurulunca gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilan edilir. Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnamemeler çıkarabilir. Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.
{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS