Özgür Üniversite'de Güz Dönemi Fikret Başkaya semineriyle başlıyor

Özgür Üniversite'de Güz Dönemi Fikret Başkaya semineriyle başlıyor

Özgür Üniversite'de Güz Dönemi Fikret Başkaya semineriyle başlıyor

Özgür Üniversite'nin 3 ay sürecek 2016 Güz Dönemi, 22 Ekim'de Fikret Başkaya'nın "Yaratıcı Ütopya Zamanı: Kapitalizm Dahilinde İnsanlığın Bir Geleceği Yok" başlıklı semineriyle açılacak. Bu dönem; edebiyat, psikoloji, siyaset, resim, fotoğraf, felsefe ve sinema gibi seminerlerin yanı sıra güncel gelişmelerin tartışılacağı seminerler yapılacak.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Özgür Üniversite'de bu dönemde de, yine çok çeşitli başlıklar ilgi çekici içeriklerle sunulacak. Pazartesi akşamları Aydın Çubukçu ile "Ekim Devrimi Öncesi Sanat - Ekim Devrimi Sonrası Sanat" başlıklı seminer yer alırken salı akşamları Ahmet Tonak, Sungur Savran, Kurtar Tanyılmaz ve Özgür Öztürk ile Kapital Okuma seminerleri yapılacak.

Taner Timur, Özgür Üniversite'de

Kapital Okuma Grubu

Salı günleri 19.00-21.00 saatleri arasında yapılacak olan Kapital okuma seminerinde sadece cilt 1'e değil, Kapital'in bütününe yönelik bir çalışma yapılacak. Katılanlara her hafta okumalar verilecek olan seminerde aktif öğrenmenin yanı sıra, tartışma, değişik fikirleri ele alarak ilerlemek hedefleniyor. Seminerde okumalar Kapital'in Yordam Kitap tarafından yayınlanmış olan Mehmet Selik/Nail Satlıgan/Erkin Özalp çevirisi kullanılarak yapılacak. Seminerin 25 Ekim'deki giriş dersinde "Kapital'in planı ve amacı"nı, Kurtar Tanyılmaz 1 Kasım'da "Klasik ekonomi politik ve Marx" dersini, Sungur Savran 8 Kasım'da "Kapital'in mimarisi" dersini, Özgür Öztürk 15 Kasım'da "Meta, değer, meta fetişizmi" dersini verecek. Programın takip eden haftalarında program ve ders başlıkları şöyle olacak:

22 Kasım: Sermaye ve artık değer
Ahmet Tonak

29 Kasım: Mutlak ve göreli artık değer
Kurtar Tanyılmaz

6 Aralık: Sermaye birikimi
Sungur Savran

13 Aralık: Sermayenin Hareket Yasaları
Sungur Savran

20 Aralık: Basit ve Genişleyen Yeniden Üretim
Ahmet Tonak

27 Aralık: Özsel biçimlerden yüzey biçimlerine dönüşüm
Sungur Savran

3 Ocak: Kâr Oranının Düşüş Eğilimi Yasası ve krizler
Özgür Öztürk

10 Ocak: Üretken ve Üretken Olmayan Emek
Ahmet Tonak

Çarşamba akşamları Sinan Yıldırmaz ile "Türkiye'de Roman, Sınıf Siyaset", Perşembe akşamları İzzettin Önder'in "Toplumlar ve Kurumların Etkileşim Dinamikleri" başlıklı semineri yer alırken, yine aynı akşam 19.00-21.00 saatleri arasında Gençer Yurttaş ile katılımcıların fotoğraf bilgisi, ilgisi ve deneyimine göre şekillenecek fotoğraf tekniğine yönelik dersler ile bu tekniği geliştirecek çekimlerin yapılacağı Fotoğraf Atölyesi yapılacak.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Alternatif ekonomik model İstanbul'da tartışılacak

Türkiye'de Roman, Sınıf Siyaset

Sinan Yıldırmaz'ın Çarşamba günleri 19.00-21.00 saatleri arasında yapılacak olan Türkiye'de Roman, Sınıf ve Siyaset adlı seminerlerinde ise, Türkiye'de romanın gelişimiyle birlikte siyasal alanın edebiyat ile nasıl iç içe bir etkileşim yaşadığı ele alınacak. Osmanlı-Türkiye modernleşmesi, muhafazakârlık, toplumsal cinsiyet, tarihi roman-tarihi gerçeklik, toplumsal sınıflar ve toplumsal gerçekçilik temalarının ele alınacağı seminer boyunca, Türkiye'de roman türünün ortaya çıkışından itibaren yaşanan bu etkileşim tartışılmaya çalışılacaktır. Seminerin sınırlılıkları içerisinde belirli düzeyde roman analizi yapılması da amaçlanıyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Toplumlar ve Kurumların Etkileşim Dinamikleri

İzzettin Önder'in Perşembe günleri 19.00 - 21.00 saatleri arasında yapılacak Toplumlar ve Kurumların Etkileşim Dinamikleri seminerinde ise, şu konu başlıkları ele alınacak:

- Marksist Açıdan Toplumsal Yapılar
- Toplumsal Dinamiklerin Açıklanmasında Üç Yaklaşım: Marx, Weblen ve Keynes
- Geç Kapitalistleşen Ekonomilerin "Kalkınma Yokuşu"ndaki Mücadeleleri
- "Davranışsal İktisat Ekolü" ve Demokrasi
- Güncel Sorun: AB Oluşumu ve Çözülüşü Ekonomisi
- "Benim Milletim" kitabın yazarı Dr. Büke Koyuncu sunumu

Almanca aslından çeviriyle Kapital I ve II. ciltlerin ardından Kapital'in III. cildi de çıktı

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Felsefe-yaşam

Cuma günleri 19.30-20.10 saatleri arasında yapılacak Cengiz Gündoğdu'nun Felsefe - Yaşam seminerinde ise, felsefenin yaşamla ilişkisinin nasıl olması gerektiği, günümüzün kaos ortamında "Ben nasıl yaşarım?" sorusunun yanıtının felsefede aranması ile dostluk, aşk, kendin olmak, güzel nedir gibi sorulara yanıtlar aranacak.

Taner Timur ile söyleşi

Taner Timur'da Cumartesi günleri ayda bir söyleşi yapacak. Taner Timur'un söyleşileri 13.00 - 15.00 saatleri arasında olacak. Cumartesi günleri Erkut Sezgin ile Felsefe-İnsan ve Doğan Şahin ile "Psiko-Sosyal" seminerleri yer alacak. Doğan Şahin'in 19.00-21.00 saatleri arasında yapılacak seminerinde güncel toplumsal ve politik olayların ardındaki psikolojik etkenler ile toplumsal olayların, kişilerin ve toplumun psikolojisini nasıl etkilediği ele alınacak. Başlıca konular ise darbeler, savaş, demokrasi ve diktatörlük olacak.

Cumartesi Seminerleri kapsamında her cumartesi günü "Darbeler ve Darbe Karşıtlığı" başlığı altında Erdoğan Aydın, Evren Balta, İsmet Akça, Mehmet Ö. Alkan, Taner Timur ve Y.Doğan Çetinkaya gibi isimler sunum yapacak.

Paul Mason'dan 'Kapitalizm Sonrası': Sistem yeni bir şeye mi dönüşüyor?

Ayrıca "Yeni Türkiye'de siyaset ve medya" başlığıyla Ahmet Köse, Atilla Göktürk, Ertuğrul Mavioğlu, Mehmet Türkay, Tolga Tören ve Yüksel Akkaya da sunumlar yapacak.

Aralık ayında Levent Safalı, düşünmenin kavram, önerme, argüman, çıkarım gibi temel enstrümanlarının ele alınacağı "Akıl var mantık var"; Y.Doğan Çetinkaya ile "Marx İş Başında: Fransa Üçlemesinde Devlet, Sınıflar ve Tarihsel Materyalizm", Ali Şimşek ile "Bir Film Nasıl Okunur?", Ercan Kanar ile "Alternatif Hukuk Söyleşileri", Onur Hamzaoğlu ve Uğur Kara ile "Akademi" seminerleri ve Haydar Özay ile desen ve yağlı boya çalışmalarına devam edilecek olan Resim Atölyesi düzenlenecek.

Marx İş Başında: Fransa Üçlemesinde Devlet, Sınıflar ve Tarihsel Materyalizm

Marx İş Başında: Fransa Üçlemesinde Devlet, Sınıflar ve Tarihsel Materyalizm seminerinde Marx'ın kendi çağdaşı bir ülkeyi ve orada meydana gelen olayları, tarihi nasıl ele aldığını, kavramları nasıl kullandığını -kendinden sonra ortaya çıkan tarihsel materyalizmin farklı okullarını da göz önünde bulundurarak- nasıl analiz ettiği tartışılacak. Marx'ın kendi teorisini ve kavramlarını toplumsal ve siyasal gerçekliğe uygularken, yani iş başında, nasıl çalıştığı değerlendirilecek. Bunu yaparken de 1848-1871 tarihleri arası Fransası üzerine yapılan yeni toplumsal tarih çalışmalarına da Marx'ın metinlerini değerlendirmek için başvurulacak.

Bir Film Nasıl Okunur?

Ali Şimşek'in eğitmenliğinde gerçekleştirilecek 8 Haftalık atölyede, Vertov'un "Kameralı Adam", Godard'ın "Serseri Aşıklar" ve Scorsese'in "Taksi Şoförü" filmleri merkez olmak üzere filmler ve yönetmenler üzerinden ideoloji, politika, modernizm, postmodernizm, kültür ve 1920'li yıllardan 1960 ve 1970'li yılların sarsıcı atmosferine sanat ve edebiyatı da kuşatan geniş bir okuma yapılacak. Atölyeye konu olacak yönetmenler ise şöyle : Welles, Ford, Kubrick, Godard, Bunuel, Tarkovski, Fellini, Wenders, Angelapulos, Eisenstein, Renoir,Spielberg, Ozu, Antonioni. Seminerin konu başlıkları ise şöyle:

- Melodram nedir, kahramanın yükselişi ve düşüşü, küçük insanın hıncı, western
- Canavar kente direnen küçük kirli tırnaklı Raskolnikovlar
- Dostoyevski kahramanları
- Hollywood üzerinden üç çizgi: Liberalizm, Muhafazakarlık ve Sosyalizm
- Gotik, İroni ve Trajik görme, gör(e)meme ve gösterge analizi
- Kadrajlanan bir plastik poşet neden yalnız bir poşet olarak algılanır?
- Plastiğin yalnızlığı nedir?
- 60'ların "yerli" kıyafetleri giymiş Beat, Hippy kuşağı neden babaları gibi takım elbise giymek istemedi?

Nasıl Üretmeli, Nasıl Tüketmeli, Nasıl Yaşamalı?

Alternatif Hukuk Söyleşileri

Seminerde tarihsel olarak tüm dönemlerdeki egemen hukuk sistemleri irdelenirken, esas olarak da özgür birey ve özgür toplum hedefi açısından aşağıdan yukarıya nasıl bir hukuk mücadelesi ve üretimi yapılmalıdır sorusuna birlikte yanıtlar aranacak. Suç-ceza-hapishane olgu ve kavramlarının, bugün egemen hukuk haline gelen "düşmanla savaş hukuku", özgürlükler açısından sorgulanacak, yargının işleyişi, kurumsal yapısı, avukatlık hukuku, avukatlara düşen felsefi sorumluluk, alanla ilgili ulusal üstü bağıtlar irdelenecek. Başkanlık, yarı başkanlık sistemleri, OHAL rejimleri de özgürlükçü hukuk anlayışı açısından incelenecek.

Özgür Üniversite'nin faaliyetleri, yayınları ve ders programı hakkında daha fazla ayrıntıyı www.ozguruniversite.org internet sitesinden ya da (0212) 292 77 40 numaralı telefondan edinebilirsiniz.