Son dakika haberi: Başörtüsü teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika haberi: Başörtüsü teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika haberi: Başörtüsü teklifi komisyonda kabul edildi

Gelen son dakika haberine göre; TBMM Anayasa Komisyonu'nda, başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa'nın 24 ve aile bütünlüğünün korunmasına ilişkin Anayasa'nın 41'inci maddelerinde değişiklik öngören, 'Anayasa Değişikliği' teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik öngören, 'Anayasa Değişikliği' teklifi kabul edildi.

TEKLİF NE GETİRİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa'nın 24'üncü maddesine, başörtüsüne anayasal güvence getiren hükümler ekleniyor. Buna göre, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacak. Hiçbir kadın; dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamayacak, bu nedenle kınanamayacak, suçlanamayacak ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamayacak.

EVLİLİK BİRLİĞİ ŞARTI

Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini, hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilecek. Anayasa'nın 41'inci maddesinin, 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' şeklindeki birinci kenar başlığı, 'Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları' olarak değiştiriliyor. Ailenin toplumun temeli olduğunu düzenleyen maddeye, evlilik birliği şartı da ekleniyor.