SON DAKİKA: Turizm teşvik Kanunu kabul edildi

SON DAKİKA: Turizm teşvik Kanunu kabul edildi

SON DAKİKA: Turizm teşvik Kanunu kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda 'Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Turizm sektörünün kalitesinin artırılmasını amaçlayan kanunla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla 'turizm hizmetleri yönetim birlikleri' kurulacak. Konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetler evi ile ordu evleri bu düzenlemeden muaf tutulacak.  Belirtilen süreler içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmelerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

'Lüks kampçılık' turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler getirilecek. Buna göre ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm değerleri ile turizm potansiyeli dikkate alınacak.

BAKANLIK YETKİLİ OLACAK

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümleri, turizm merkezleri hakkında da uygulanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin özel sektör iş birliği ile sağlanması amacıyla bakanlık tarafından, adına tahsis yapılanların katılımıyla turizm hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasında bakanlık yetkili olacak. Belgeli yatırımların, bakanlıkça belirlenen süreler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zorunlu olacak; ancak bu süre bakanlıkça uzatılabilecek. Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde turizm işletmesi belgesi almak için bakanlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde gidererek turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

KRİTERLERE UYGUN YAPILACAK

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu yararı doğrultusunda korunmasına veya kullanılmasına katkıda bulunacak, ücretsiz girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek. Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve turizm işletmesi belgesi almayan tesisler işletmeye açılamayacak. Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alınmasının ardından başka bir işleme gerek kalmaksızın 15 gün içinde bu tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilecek. Sözleşmelerine aykırı olarak bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira sözleşmeleri feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

MECLİS TATİLE GİRDİ

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

TBMM Genel Kurulu'nda dün saat 14.00'te başlayan mesai 24 saat sürdü. Ekonomik düzenlemeler içeren kanun teklifi ile turizmi teşvik kanunu teklifinin kabul edilmesi ardından TBMM Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi Anayasa ve İç Tüzük gereğince 1 Ekim Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu, 24 Aralık 2006’da, 2007 Mali Yılı Bütçesi’nin görüşmeleri sırasında 30 saat çalışmıştı.