TÜBİTAK personel alımı devam ediyor! İşte başvuru şartları

TÜBİTAK personel alımı devam ediyor! İşte başvuru şartları

TÜBİTAK personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak personel alımında göreve başlayacak olanlar TÜSSİDE'de istihdam edilecek. TÜBİTAK personel alımı ilanında başvuracak adaylarda aranacak genel ve özel koşullar açıklandı. Konu hakkında ayrıntıları sizler için haberimizde derledik.

2017 yılında personel alımları devam ediyor. Yeni yılda personel alımı yapacak kurumlardan biri de TÜBİTAK oldu. TÜBİTAK personel alımı duyurusunu geçtiğimiz günlerde yayınladı. Yayınlanan ilanda başvuru yapacakların merak ettikleri konulara açıklık getirildi. TÜBİTAK personel alımı sonucunda göreve başlayacak adaylar TÜSSİDE'de istihdam edilecek. TÜBİTAK'ın TÜSSİDE personel alımı için başvurular 12 Ocak 2017 Perşembe tarihine kadar devam edecek.


Personel alımı sonuçlarına göre istihdam edilen adaylar Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nde (TÜSSİDE) çalışacak. Personellerin çalışacakları bölge ise Kocaeli'nin Gebze ilçesi olacak. Adaylar burada uzman ve uzman yardımcısı pozisyonlarında görevlendirilecekler.


BAŞVURU YAPACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR


a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.


b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).


c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.


d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında törer örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.


e) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).


f) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).


g) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.


h) Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.Uzman Yardımcısı Personeli için lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir. Uzman Personel için lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.


KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English


Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz. Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin % 100’ünü İngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.


BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?


TÜBİTAK personel alımına başvuruda bulunmak için "www.tusside.tubitak.gov.tr" adresine gidin ve İş Başvuru Sistemine kayıt olun. Başvuru için özgeçmiş oluşturun. Sonrasında referans kod seçin ve istenilen tüm evrakları sisteme elektronik ortamda ekleyin. Bu yöntem dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


GEREKLİ BELGELER


*Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir),


* Lisans (ve varsa lisans üstü) transkript belgesi,


*Yabancı Dil Belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),


*Özgeçmiş,


*Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü Belgesi,


*ÖSYM - ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet
çıktısı)

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS