Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tasarısında 5 madde kabul edildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tasarısında 5 madde kabul edildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kuruluyor. TBMM'de kurumun yasasına ilişkin tasarının 5 maddesi kabul edildi. Bunlar arasında işkence, kötü muamele, ayrımcılık gibi konular dışında mobbinge ilişkin de yani iş yerinde yıldırma ya da bir tür iş yeri işkencesine ilişkin de düzenleme yer alıyor. Kabul edilen maddeler arasında mezhep ayrımcılığı yasağı da bulunuyor.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısının birinci bölümünde yer alan ilk 5 madde kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu; insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek üzere kurulacak.


Şirketler tazminat ödememek için Mobbing uyguluyor


Darülaceze'de mobbing isyanı


Cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılık yasak olacak. Ayrımcılık yasağının ihlali halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ihlali sona erdirmek, tekrarlanmasını önlemek, adli ve idari yoldan takibini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.


Baş Ombudsman: TÜİK uzmanına mobbing uygulandı!


"Ayrı tutma, ayrımcılık talimatı verme ve bu talimatları uygulama, çoklu ayrımcılık, doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, iş yerinde yıldırma, makul düzenleme yapmama, taciz, varsayılan temele dayalı ayrımcılık, eşit muamele ilkesine uyulması veya ayrımcılığın önlenmesi amacıyla idari ya da adli süreçleri başlatan yahut bu süreçlere katılan kişiler ile bunların temsilcilerinin, bu nedenle maruz kaldıkları olumsuz muameleler" ayrımcılık olarak kabul edilecek.


Antalya Valiliği'ni sarsan taciz ve mobbing iddiası


Hangi konularda ayrımcılık yapılamayacak?


Eğitim ve öğretim, yargı, kolluk, sağlık, ulaşım, iletişim, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardım, spor, konaklama, kültür, turizm ve benzeri hizmetleri sunan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan veya yararlanmak üzere başvurmuş olan ya da bu hizmetler hakkında bilgi almak isteyen kişi aleyhine ayrımcılık yapılamayacak.


Ayrıca, taşınır ve taşınmazların kamuya açık satışa veya kiralamaya sunulması ile dernek, vakıf, sendika, parti ve meslek örgütü üyeliklerinde ve faaliyetlerinde de ayrımcılık olmayacak.


Mobbing mağdurları neler yapmalıdır?


Oylamanın şekliyle ilgili tartışma


CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve milletvekili arkadaşları, tasarının 6. maddesinin oylamasının açık şekilde yapılması için önerge verdi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, önergeye imza atan milletvekillerinin isimlerini okutarak Genel Kurulda olup olmadığını kontrol etti. Bahçekapılı, açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağını söyleyerek, "Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum" dedi. AK Parti'li milletvekilleri ret oyu kullandı. Bu sonucu, CHP'li milletvekilleri alkışlayarak karşıladı. Bahçekapılı'nın, "Ben şu anda oylamanın elektronik yapılıp yapılmamasını oyladım" sözlerini ise bu sefer AK Parti'li milletvekilleri alkışladı. Muhalefetin itirazlarını sürdürmesi üzerine Bahçekapılı, "(Elektronik oylama yapılmayacak) denildi. Dolayısıyla şimdi açık oylamaya gideceğim" diye konuştu.


Tartışmanın devam etmesi üzerine ise Bahçekapılı birleşime ara verdi. İçtüzüğün 139. maddesinde açık oylamanın; "üzerinde milletvekillerinin ad ve soyadlarıyla seçim çevrelerinin yazılı olduğu oy pusulalarının kutuya atılması veya elektronik oylama mekanizmasının çalıştırılması yahut ad cetvelinin okunması üzerine adı okunan milletvekilinin ayağa kalkarak 'kabul', 'çekimser' veya 'ret' kelimelerinden birini yüksek sesle söylemesi ve böylece açıkladığı oyunun katip üyelerce kaydedilmesi suretiyle olur" şeklinde yapılması düzenleniyor.


Uzun süren aranın ardından birleşimi açan Bahçekapılı, komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS