Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

Edirne Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın almış olduğu karar gereği Türkiye’ye; Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edileceğini ve bu kişilerin valilikçe belirlenen öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle karantinaya alınacağı, Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden ise girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunun ibrazının isteneceğini açıkladı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Edirne Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nca ülkemizin kara, hava ve deniz sınır kapılarından girişlerle ilgili yarından itibaren geçerli olmak üzere kararlar alındığı ve ülkemize girişlere ilişkin daha önceki uygulamaların yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

BAZI ÜLKELERDEN PCR TEST RAPORU İBRAZI İSTENECEK

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesine değinilerek, “Ülkemize Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliğimizce belirlenen öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden de girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı istenecektir." denildi.

DİĞER ÜLKELER İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Yukarda sayılan ülkelerin dışında kalan ülkeler için ise İçişleri Bakanlığı genelgesinin devamında şöyle denildi:

"İkinci ve üçüncü paragrafta ifade edilen ülkelerin dışındaki ülkelerden Edirne’de bulunan sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde ise en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya Türkiye’ye girişten önce azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir. İkinci paragrafta sayılan ülkelerden gelenler hariç olmak üzere tüm sınır kapılarımızdan ülkemize yapılacak girişlerde kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır ve gerekirse karantina ve tedavi tedbirleri uygulanacaktır” denildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR 14 GÜN KARANTİNAYA ALINACAK

Test sonuçları pozitif çıkanlar ile yakın temasta bulundukları kişilerin kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 gün süre ile karantinaya alınacakları ve 10’uncu günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacağının ifade edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu kişilerden Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14’üncü günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır. İçişleri Bakanlığı Genelgesinin 6’ncı maddesi gereğince; dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve TIR şoförleri PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır”

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

DÜŞÜK ÜCRETLİ HIZLI PCR TESTİ YAPILACAĞI HABERLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yayınlanan sınır kapılarında düşük ücretli hızlı PCR testi yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilerek, “Sağlık Bakanlığı tarafından izin ve ruhsat verilmiş PCR testlerinin dışında PCR testi yapılması mümkün olmayıp, bu yöndeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Türkiye giriş yapmak isteyen kişilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için resmi kurumlar dışında yapılan açıklama ve beyanatların esas alınmaması önem arz etmektedir. Sınır kapılarımızdan geçişler, 31.05.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesi esaslarına göre 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konularak yürütülecektir” denildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı