Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle merkeze alındı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle merkeze alındı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle merkeze alındı

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini duyurdu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.

VALİ FUNDA KOCABIYIK KİMDİR?

Funda KOCABIYIK, 1972 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğdu. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamladı. 1994 yılında felsefe grubu öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam Hatip Lisesinde göreve başladı. 1995 yılından 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesinde felsefe grubu öğretmenliği görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığının açtığı müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı oldu. 3 Kasım 2008’de Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavı’nı kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığında bakanlık müfettişliği görevine atandı. 

14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı. Görev kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak amacıyla politikalar üretilmesini sağladı. “Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi” gibi büyük ölçekli projeler geliştirilmesinde ve yürütülmesinde emek harcadı, okullaşma oranının artırılması amacıyla yarım günlük eğitim modeline geçiş ve devlet okullarında okul öncesi eğitim hizmetinin ücretsiz olmasına ilişkin mevzuat düzenleme çalışmaları yaptı. 

28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu’nun değişmesi ile MEB Temel Eğitim Genel Müdürü olarak atandı. Bu görevi kapsamında bakanlığa bağlı tüm okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kurumlarının faaliyetlerinin niteliğini artırmaya yönelik politika ile stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra söz konusu okulların idari ve mali iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik çalışmaları yönetmiştir. Bu çalışmalar içerisinde 12 yıllık zorunlu eğitimin (4+4+4) ilkokul ve ortaokul dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi, yabancı dil eğitiminin ilkokul ikinci sınıftan itibaren verilmesi, ilkokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin branş öğretmenleri tarafından verilmesi, ilkokul müfredatına oyun ve fiziki etkinlikler dersinin eklenmesi, ilkokula yeni başlayan öğrencilerin okul hayatına uyumunu kolaylaştırmak amacıyla ilkokul birinci sınıf öğretim materyallerinin hazırlatılarak ücretsiz olarak dağıtılması, “İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi” kapsamında özellikle doğu ve güneydoğu illerinde yetersiz dil becerisi olan çocukların akranlarına yetişebilmesi için Türkçe ve Süryanice dillerinin ortak söz varlığından hareketle “İlk Okuma Yazmaya Giriş” kitabının hazırlanması ve dağıtılması, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında zekâ oyunları ve drama dersi öğretim programının hazırlanması, öğrencilerin çanta yükünün azaltılması amacıyla ders kitaplarının iki dönem hâlinde okutulmak üzere bölünmesi, ilkokul birinci sınıflar için uygulanan uyum programına ortaokulların da dâhil edilmesi yer almaktadır. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanan Funda KOCABIYIK, söz konusu genel müdürlük bünyesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımıza Türkçe ve Türk kültürünün tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Funda KOCABIYIK, UNESCO’da aktif rol alarak ülkemizin 2017-2021 döneminde UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliğine ve 2018-2020 döneminde Eğitim Yönlendirme Komitesi Üyeliğine seçilmesinde katkı sağladı. Özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya’da uzun yıllar sonra ilk defa 13 eğitim ataşeliğinin doldurulmasında, farklı eyaletlerde aktif bulunan STK’ler ve görevlendirilen öğretmenlerle bir araya gelerek istişare toplantıları gerçekleştirilmesinde öncülük etti.

2011 yılında TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) Kamu Diplomasisi Eğitimi’ni tamamlayan Funda KOCABIYIK, 2016-2018 yılları arasında UNESCO Yönetim Kurulu Üyeliği, UNESCO Eğitim İhtisas Komitesi Üyeliği, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyeliği,  Yunus Emre Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Yunus Emre Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliği, Fulbright Yönetim Kurulu Üyeliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Danışma Kurulu Üyeliği, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Hâlen Okul Sporları Federasyonu Eğitim Komisyonu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

27 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2018/202 sayılı Kararnamesi ile Uşak Valisi olarak atandı. Vali Funda KOCABIYIK, evli ve iki çocuk annesi olup İngilizce bilmektedir.