'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' yayımlandı

'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' yayımlandı

'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' yayımlandı

Ticaret Bakanlığı'nca Türkiye'nin uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek yol haritası niteliğindeki 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın yayımlandığı belirtildi. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son yıllarda dünyada hız kazanan yeşil dönüşüm politikaları, iklim değişikliğiyle bağlantılı politikaları uluslararası ekonomi ve ticaret gündeminin merkezine yerleştirdi. Avrupa Birliği'nin (AB) 11 Aralık 2019’da açıkladığı 'Avrupa Yeşil Mutabakatı' kapsamında 2050 yılında karbon-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyması bu politikalara ivme kazandırdı. Covid-19 salgınının da pekiştirdiği sürdürülebilirlik algısı ile birlikte AB’nin yeşil dönüşüm hedeflerini açıklamasının ardından uluslararası ticaretin önde gelen aktörleri de benzer hedefler açıklamaya başladı.

TOPLAM 32 HEDEF VE 81 EYLEM

'Yeşil Mutabakat Eylem Planı', uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen bu değişim ve dönüşüm karşısında Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kaynak-etkin ekonomiye geçişini desteklemeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracatta rekabetçiliğin korunması ve geliştirilmesi, Türkiye'nin Gümrük Birliği sayesinde AB ile sağlamış olduğu bütünleşmenin derinleştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

AB tarafından açıklanan 'Avrupa Yeşil Mutabakatı' ile öngörülen kapsamlı değişiklikler başta olmak üzere bu alandaki dönüşüme zamanlıca uyum sağlanması ve karşı karşıya kalınacak risklerin fırsata çevrilmesi amacıyla bakanlığın liderliğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör iş birliği içinde hazırlanan eylem planı, 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içeriyor. Eylem planı, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların Türkiye'ye çekilmesi bakımından da önem arz ediyor.

EYLEM PLANINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ

İhracatta rekabetçiliğin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki yerinin korunması ve güçlendirilmesi ile yeşil yatırımların Türkiye'ye çekilmesi bakımından da önem arz eden ve ilgili tüm politika alanlarında yeşil dönüşümün desteklenmesini hedefleyen yol haritası niteliğindeki eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu çerçevede, eylem planı kapsamında yer alan hedef ve faaliyetlerin 'Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu' kapsamında kamu, özel sektör ve ilgili tüm paydaşlar ile etkin yürütülmesi hedefleniyor.