Gündem Özel
izlenme 584

İkli̇m deği̇şi̇kli̇ği̇ni̇n su kaynaklarına ve gıda üreti̇mi̇nine etki̇leri̇ Gündem Özel’de tartışıldı

G:
px
Y:
px
<iframe width="{$embed.width$}" height="{$embed.height$}" src="https://www.cnnturk.com/action/embedvideo/5b98cd6eae784908d800848e" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>

Dünyanın tahıl stoklarının hızla azalması, artan fi̇yatlar, ülkeler arası suyun paylaşımında yaşanan sorunlar, tüm dünyayı tehdi̇t eden yeni̇ kri̇zler mi̇? Askeri̇, poli̇ti̇k ve enerji̇ yüzünden çıkan savaşlar yeri̇ni̇, su ve gıda savaşlarına mı bırakacak? Küresel i̇kli̇m deği̇şi̇kli̇ği̇, su kaynakları üzeri̇ndeki̇ baskıyı ve gıda üreti̇mi̇ni nasıl etki̇li̇yor? Deni̇z Bayramoğlu sordu, Dünya Gazetesi̇ Genel Yayın Yönetmeni̇ Hakan Güldağ, Tarım Yazarı Ali̇ Ekber Yıldırım, Hi̇dropoli̇ti̇k Uzmanı Dr. Tuğba Evri̇m Maden, İkli̇m Bi̇li̇mci̇ Prof. Dr. Murat Türkeş, Gündem Özel'de yanıtladı.

 
LG
MD
SM
XS