Amasra maden faciası raporu

Amasra maden faciası raporu

42 madencinin ölümüne neden olan Amasra maden faciasını araştırma için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu tamamlandı. O raporda kazanın “En önemli nedeni olarak tali havalandırmanın yetersizlik olması” gösterildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Beş ay önce 42 maden işçisinin ölümüne neden olan Amasra maden faciası mecliste kurulan Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu tarafından incelendi.

Komisyon, “Kazanın en önemli nedeni patlayıcı atmosferi oluşturan metan gazı varlığının ve patlamayı tetikleyici unsurların bu önlemlerle yönetilememesidir" denildi.

Raporda, "Grizu patlamasının yaşandığı tarihte aktif olarak çalışmayan ve bilinmeyen bir süredir havalandırılmayan ve sensörlerle izlenmeyen bacaların bulunduğu" ifadesi de dikkat çekti.

Komisyon raporunda havalandırmaların iyi çalışmadığı ortamın yeteri kadar havalandırılmadığı tespitlerine de yer verdi.

Komisyon, patlatmalı kazı faaliyetlerinin mevzuatta belirtilen şartlara uymadığı bunları kontrol eden, denetleyen etkin bir denetim ve kontrol mekanizması olmadığı ve bu yüzden ortam güvenliğini riske atıldığına dikkat çekti.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Araştırma komisyonu bir daha maden facialarının yaşanmaması için raporda 120 öneri de sıraladı. Bu önerilere göre iş kazalarında ihmal ve kusuru bulunanlara uygulanan cezai müeyyideler ve idari yaptırımların caydırıcılığının artırılması istendi.

Ruhsatsız işletildiği tespit edilen ve kapatılan madenleri işleten kişilere hapis cezası verilmesi ve bu kişilerin ömür boyu madencilik faaliyetlerinden menedilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılması önerildi.

Madencilik mevzuatının gözden geçirilmesi gerektiği kömür madenciliğine ilişkin tüm faaliyetler için ayrı bir mevzuat düzenlemesi istendi. Madencilik faaliyetlerinin tek bir çatı kuruluş altında toplanmasını gerektiğine vurgu yapılarak, uluslararası standartlarda, bağımsız bir maden iş sağlığı ve güvenliği kurumu kurulması istendi. Önerilerde, gazlı ocaklar için ayrı bir havalandırma mevzuatı hazırlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Fuat Oktay duyurdu: Deprem bölgesinde can kaybı 49 bin 589

Fuat Oktay duyurdu: Deprem bölgesinde can kaybı 49 bin 589