Anayasa Mahkemesi'nden bekara konut hakkı kararı

Anayasa Mahkemesi'nden bekara konut hakkı kararı

Anayasa Mahkemesi, bekar olduğu için konut projesinden yararlandırılamayan vatandaşın başvurusunu değerlendirdi. Bekara konut hakkı verilmemesini ayrımcılık yasağının ihlali saydı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

"BEKARA EV VERMEMEK AYRIMCILIK"

Anayasa Mahkemesi, Batman Hasankeyf'te yapılan baraj nedeniyle evlerin yeni yerleşim alanına taşınması projesinden bekar olduğu gerekçesiyle yararlandırılmayan kişinin bireysel başvurusunda, ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti.

AYM:MÜLKİYETİN KORUNMASINDA AYRIMCILIK YAPILAMAZ

Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının gerekçesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1 numaralı protokolünün "mülkiyetin korunması" başlıklı birinci maddesi hatırlatılarak, AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 14'üncü maddesinde de hak ve özgürlüklerin hiçbir ayrımcılık gözetilmeden sağlanması gerektiğine yer verildiği kaydedildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

AYM:İDARE EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN HAREKET ETMELİ

Devlet organları ve idarenin bütün işlemlerde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etme zorunluluğunun bulunduğu belirtilen kararda, başvurucunun bölgedeki mülkiyeti nedeniyle hak sahibi olduğu, anılan haktan yararlanamamasının tek sebebinin ise "aile olma vasfını taşımaması" olduğu bildirildi.

Gerekçede, Somut olayda, kardeşi olmayanların ve bekar olanların haktan mahrum kaldıkları ifade edilerek, farklı muamele yapıldığının açık olduğu vurgulandı, Yüksek Mahkeme ayrıca, konuyla ilgili yeniden yargılama yapılarak ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için karar örneğinin yerel mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı