Başörtüsü anayasada nasıl yer alacak?

Başörtüsü anayasada nasıl yer alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü için anayasal düzenleme açıklamalarının ardından gözler AK Parti'nin çalışmasına çevrildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. O toplantıda 3 madde üzerinde yoğunlaşıldı. Peki, o maddeler hangileri? Nasıl bir değişikliğe gidilecek? Detaylar haberimizde...

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

ANAYASANIN 10 VE 13. MADDELERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsünde anayasa değişikliği açıklanmalarının ardından gözler çalışmaya çevrildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 3 madde üzerinde yoğunlaşıldı. Başörtüsü için 10 ve 13'üncü maddeleri üzerinde duruluyor. Bu kapsamda da toplantıda anayasa 10'uncu maddesi "eşitlik" maddesinde düzenleme yapılabileceği görüşü ağırlık kazandı.

10'uncu maddeye göre, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür." İfadeleri yer alıyor. Toplantıda, "Bu maddeye herhangi bir yoruma neden olmayacak şekilde başörtüsü serbest bırakılacak madde eklenmeli" denildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Anayasanın temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması başlıklı 13'üncü maddesine göre de "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir." ifadesi yer alıyor. Bu noktada kurmaylar "Kanunla sınırlandırılabilir" ifadesinin üzerinde de anayasa hukukçularının çalışacağına da işaret etti. "Kamu ve her alanda kılı kıyafet serbesttir, herhangi bir şekilde tahdit ve sınırlama uygulanamaz" ya da bir mesleğin icrası haricinde kamu ve her türlü alanda kılı kıyafet serbesttir" şeklinde bir ifadenin eklenebileceği de ifade ediliyor.

AİLENİN KORUNMASI İÇİN 41. MADDEYE YOĞUNLAŞILDI

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çalışması kapsamında "Aile kurumunu güçlendirecek ilave değişiklikler" talimatı kapsamında ise kurmaylar anayasa 41'inci madde üzerinde yoğunlaştı. Ailenin korumasına yönelik bu maddede değişikliğe gidilebileceği işaret edildi. Bu noktada da 41'inci madde de "kadın" ve "erkek" vurgusunun öne çıkabileceği ifade edildi.

ÇALIŞMA PAZARTESİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hafta sonu da Anayasa ve Adalet Komisyonu başkanları bir araya gelecek. Anayasa değişiklik çalışması pazartesi gününe kadar tamamlanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kısa süre içinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi bekleniyor.