Florlu sera gazlarına sıkı kontrol geliyor

Florlu sera gazlarına sıkı kontrol geliyor

Isı yalıtımı, iklimlendirme, soğutma, ısıtma, yangın söndürme sistemlerinde kullanılan florlu sera gazlarına sıkı kontrol geliyor. Taslak düzenlemeye göre, florlu maddeleri ithal etmek isteyenler, kontrol belgesi alacak.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın taslak halindeki tebliğine göre, saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün, ekipman veya kap içinde ithal etmek isteyen kişi ve şirketler bir dizi düzenlemeye uyacak. Florlü ürünleri ithal edenler, Ticaret Bakanlığı'ndan ithalat belgesi alacak, Faaliyet Raporları Veri Tabanı'na kayıt yaptıracak.

Kayıt işleminde sicil tasdiknamesi, oda kaydı, vergi levhası gibi belgeler istenecek. Florlu ürünlerin ithalatında, malın menşei, izin verilen miktar ile malzeme güvenlik bilgi formu, analiz sertifikası, kimyasal bileşiğin saflık değeri, karışım halindeki üründe yer alan her bir maddenin saflık değeri de talep edilecek. Bakanlığa ithalat başvurusunun ardından 10 gün içinde belge eksikliklerini tamamlamayan başvurular iptal edilecek.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Florlu sera gazı ithalatına ilişkin her belge, tek bir sevkiyat için geçerli olacak. Florlu ürünlerin ihracatı için de benzer bir prosedür izlenecek. Florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin iç piyasaya sevkiyatında da veri tabanı üzerinden dağıtıcı kayıt belgesi alınacak.

Florlu sera gazlarıyla ilgili düzenlemeler, Türkiye'nin 1991'de taraf olduğu Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü'ne dayanıyor. Protokoldeki değişiklikle, Kyoto Protokolü'nde yer alan yüksek sera gazı etkisi bulunan 18 adet florlu sera gazı, Montreal Protokolü kontrol altına alınan maddeler listesine dahil edildi.