İstanbul'un su kaynağı Istranca ormanlarına bakır madeni izni

İstanbul'un su kaynağı Istranca ormanlarına bakır madeni izni

Istranca ormanlarında yüzlerce dere ve su kaynağını barındıran içme suyu havzasına bakır madeni arama sondaj çalışması için izin verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden de "ÇED gerekli değildir" kararı çıktı. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı projeyi yargıya taşıdı. Demirköy halkı ise tedirgin. Ezgi Cankurtaran ve kameraman Ahmet Akpolat'ın özel haberi...