"Kadın 47 yaş büyük eşle maddi çıkar için evlenmiş"

"Kadın 47 yaş büyük eşle maddi çıkar için evlenmiş"

Yargıtay, boşanma davasında kendisinden 47 yaş büyük bir erkekle "Maddi çıkar amacıyla evlendiği", "Evlilik birliğini sürdürme amacı bulunmadığı" belirlenen kadının boşandığı eşine tazminat ödemesine karar verdi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Ankara'da görülen bir boşanma davasında kadın, kendisini evden kovduğunu öne sürdüğü 47 yaş büyük eşinden yoksulluk nafakası ve tazminat istedi.

Yerel mahkeme, maddi çıkar amacıyla evlendiği ve evlilik birliğini sürdürme amacı bulunmadığı gerekçesiyle kadını daha ağır kusurlu bularak, Kadının yoksulluk nafakası ve tazminat taleplerini reddetti ve erkek yararına 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
itiraz üzerine dosyayı görüşen istinaf mahkemesi ise tarafları eşit kusurlu buldu. Kadına yoksulluk nafakası ödenmesine, karar verdi.
davanın temyiz edilmesi üzerine Dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise, istinaf kararını bozdu.

Dairenin kararında, kadının tanıklara çocuklarının geleceği ve ev için evlendiğini söylediği, taraflar arasındaki yaş farkının da 47 olduğu göz önüne alındığında, kadına yüklenen "maddi çıkar amacıyla evlenme" ve "evlilik birliğini devam ettirme gibi bir amacın bulunmamasına" ilişkin kusurlu davranışların dosya kapsamından sabit olduğu belirtildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kararda, "evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmeyen kadının, eşini evden kovan erkeğe nazaran daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir" denildi.

Kararda, boşanmaya sebep olaylarda kadının ağır kusurlu olduğu, bu davranışlarının aynı zamanda erkeğin kişilik haklarına da saldırı niteliğini taşıdığı ifade edildi.

Ve kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine, erkeğe de manevi tazminat ödemesine hükmetti.