Küresel kriz: iklim krizi

Küresel kriz: iklim krizi

Bir yanda bugünlerde yaşadığımız sel faciaları bir yanda kuraklık ve dahası. İşte tam da iklim krizinin etkilerini yakından hissettiğimiz sırada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iklim değişikliği ile mücadele için nasıl adımlar atılmalı buna ilişkin kararları açıkladı. Şubat ayında gerçekleştirilen iklim şurası sonrası hazırlanan o kararlar neler?

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

“Artık son dönemeçteyiz. 10 yıl kaldı değiştirmek için.” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu mesajı Şubat ayında İklim Şûrası’ndan vermişti. ''Şura''da 7 alanda yol haritası belirlendi.

Şimdi de iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda 217 önemli karar açıklandı. İklim uyumlu şehirler, iklim dostu tarım, kuraklık eylem planı, çevreci ve temiz ulaşım ağı, yeşil enerji, yeşil ekonomi ve iklim eğitimi, alınan kararların önemli başlıkları.

Peki, o kararlar arasında neler var?

Öncelikle “iklim dostu tarımsal destekleme modeli” oluşturulması gerektiği vurgulanıyor. ''Tarımsal üretimde kimyasal gübre ve bitki koruma ürünlerinin kaynak verimli tüketimi sağlanmalı ve takip edilmeli'' denildi. Artıklardan ekonomik değeri yüksek biyogübre yani kompost, organomineral, mikrobiyal, protein, besinsel lif ve biyoaktif
madde üretimine yönelik yeşil ve çevre dostu teknolojiler geliştirilmesi tavsiye edildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bir diğer kara göre de yangın müdahalesinde kullanılan araç, gereç ve görevli personel sayısı artırılmalı. Orman yangınlarının Mdeğerlendirmesinde kullanılan başarı göstergeleri “yangın öncesi, yangın süresince ve yangın sonrası” için yeniden ele alınmalı

Enerjide ise yenilenebilir enerjinin artırılması yönündeki kararlar dikkat çekiyor.

Alternatif yakıt kullanımı desteklenecek. Hedef atıkların öncelikli olarak değerlendirilmesi Mbiyoyakıt kullanımı yaygınlaştırılması ve havayolu taşımacılığında bu yakıtların paylarının artırılması hedeflerden.

Binalarda su verimliliği ile ilgili mevzuat oluşturulması,yağmur suyu kullanımı ile sıfır atık sisteminin kurulması zorunluluğu getirilmesi önerildi. Sanayide ise iklim risklerinin yatırım kararlarında ve yer seçiminde dikkate alınmasına yönelik politikalar oluşturulması kararı alındı.