Yeşil teknoloji AR-GE projelerine destek

Yeşil teknoloji AR-GE projelerine destek

Türkiye'de ekonominin her alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme yönelik adımlar atılıyor. Bu kapsamda orta vadeli programa göre, yeşil organize sanayi bölgesi ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek. Orta vadeli program döneminde iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik alandaki çok yönlü etkileri dikkate alınarak, tüm sektörlerde yeşil dönüşüme yönelik adımlar atılacak. Sektörlerin düşük karbonlu üretime geçişi için yol haritaları hazırlanacak ve uygulamalar teşvik edilecek. Yeşil dönüşüm altyapısının oluşturulması için başta tarım, sanayi, ulaştırma ve enerji sektörlerinde olmak üzere yeşil teknoloji AR-GE projeleri desteklenmeye devam edilecek.

İklim değişikliğinin oluşturacağı olumsuz etkilerinden tarımı ve çiftçileri korumak için de harekete geçilecek. Tarım sigortasının, koruma altına aldığı ürünler ve riskler bazında kapsamı genişletilecek. Yeşil organize sanayi bölgesi ile yeşil endüstri bölgesi için sertifikasyon sistemi getirilecek. Çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek. Üretim ve tüketim faaliyetlerinden sonra ortaya çıkan atıklar tekrar üretim sürecine dahil dilecek. Geri kazanılmış ikincil ürüne ait standartlar belirlenecek, teşvik ve yönlendirme sistemi geliştirilecek. Ormanların korunması ve yangınlarla mücadele amacıyla kara ve hava taşıt filosunun artırılmasına devam edilecek.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı