Aden İsminin Anlamı Nedir? Aden İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

A A

27.01.2022 - 13:48

Son yıllarda çocuklarına farklı isimler koymak isteyen ailelerin sayısı hızla artıyor. Buna mukabil Arapça, İbranice, Farsça ve İngilizce kökenli birçok isim hem erkek hem de kız çocuklarına konmaya başladı. O isimlerden biri olan Aden, son yılların en popüler isimleri arasında yer alıyor. 

Aden İsminin Anlamı Nedir? Aden İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Aden İsminin Anlamı Nedir?

 Aden, cennet bahçelerinden birinin adıdır. Hem İslam'da hem de diğer semavi dinlerde, cennetin birçok farklı mertebesinden ve bahçesinden bahsedilir. Örneğin peygamberlerin ve velilerin ebedi olarak kalacakları cennetin adı Firdevs'tir. Firdevs de hem ülkemizde hem de Farsça konuşulan ülkelerde kız çocuklarına verilen isimlerden biridir. 

 Aden ismi aynı zamanda bir Dicle ve Nehir nehirleri arasında kalan antik kentlerden birinin adıdır. Aden olarak adlandırılan tarih boyunca, medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Mezopotamya'da, birçok uygarlığa yerleşim merkezlerinden biri olmuştur. 

 Aden İsmi Kur'an'da Geçer mi?

 Aden ismi Kuran'ı Kerim'de, 4 ayrı surede geçmektedir. Necm ve Hud surelerinde helak olan kavimlerden birinin adı ''Adn'' olarak geçer. Furkan ve Ankebut Surelerinde ise altından ırmaklar akan ve sayısız meyvenin olduğu cennet bahçelerinin adının Aden olduğu bildirilir. 

 Aden İsminin TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

 TDK'ya göre Aden isminin üç farklı anlamı vardır. 

 İlk Anlamı - İlgi çekici, güzel, rana, kutlu, mübarek 

 İkinci Anlamı - İslam'a ve diğer semavi dinlere göre cennetteki kulların sonsuza kadar kalacakları bahçelerden biri 

 Üçüncü Anlamı - Mezopotamya'da eski bir yerleşim yeri 

 Aden İsmi Kaç Kişide Var? 

 Sadece ülkemizde değil, İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerinde de yaygın olarak kullanılan Aden ismi, kız çocuklarına verilen bir isimdir. Ülkemizde yaklaşık 1800 kişi Aden ismini taşımaktadır. 

 Aden İsmi Başka Kitaplarda Geçiyor mu? 

 Aden ismi, Kuran'ı Kerim dışında İncil ve Tevrat'ta da cennet bahçesi olarak geçmektedir. İncil ve Tevrat'a göre, alimler, günahlardan uzak, sade ve mütevazi bir yaşam sürenler sonsuza kadar Aden bahçelerinde kalacaktır. Kuran'ı Kerim'e göre Aden bahçeleri, Firdevs cennetine en yakın cennet bahçelerinden biridir. 

 Kutsal kitaplara göre bu bahçede insanoğlunun dünyada hiç tatmadığı sayısız meyve bulunmaktadır. Bu ismin geçtiği bir diğer kitap ise İngiliz şair John Milton'un kaleme aldığı Kayıp Cennet adlı eserdir. Bu eserde Aden bahçelerine gelmeden önce tüm insanların Lethe Irmağına gireceği yazar. Lethe, aynı zamanda unutuş ırmağıdır. 

 Efsanelere ve mitolojik öykülere herkes Aden bahçelerine girmeden önce Lethe ırmağına girerek dünyadaki yaşamlarını unuturlar. Böylece cennette hiç acı çekmeden, sonsuza kadar mutlu yaşayabilirler.