Bol Müşteri Ve Rızık Duası Hangisidir? Bol Müşteri Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Bol Müşteri Ve Rızık Duası Hangisidir? Bol Müşteri Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Bol Müşteri Ve Rızık Duası Hangisidir? Bol Müşteri Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Ticarethanelerinde müşteri arttırmak isteyen ve bol bol satış yaparak para kazanmak isteyenler için okunması gereken bazı dualar bulunmaktadır. Özellikle helal yoldan rızık kazanmak için müşterileri çoğaltmak isteyenler için okunan dualar mevcuttur.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bol Müşteri ve Rızık Duası Hangisidir?


Bol müşteri kazanmak ve rızkın çoğalması için birçok dua bulunmaktadır. Özellikle rızkın bollaşması ve müşterilerin çoğalması için okunan dua ise rızık duası diye bilinmektedir.

Rızık Duasının Arapça Okunuşu

Ya Allahu Ya Rabbi, Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel Celali Vel İkram,
Eselüke bismikel azimül azami, en terzukani helalen tayyiben,
Allahümme in kane rızkuna fissemai enzilhu,
Ve in kane fil ardi ezhirhu ve in kane baiden karribhu,
Ve in kane kariben yessirhu,
Ve in kane kalilen kessirhu,
Ve in kane kesiran ihfazhu bilbereketi.

Rızık Duasının Anlamı

Ya Allahu Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel Celali Vel İkram
Yüceler yücesi olan isminin hakkı için sende isterim.
Allahım bana helal rızık ver. Allahım rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yakınlaştır. Yakında ise onu kolaylaştır. Az ise çoğalt çok ise bereketlendir. (Amin)

Bol Müşteri ve Rızık Duasının Faziletleri ve Faydaları

Bol müşteri kazanmak ve rızkın çoğalması için okunan rızık duası aynı zamanda bolluk ve bereketin artmasına da vesile olan bir duadır. Bol müşteri ve rızık duası helal yoldan kazanmak için okunan ve ancak helal yoldan rızkı arttırmaya vesile olan bir duadır.
Bol müşteri edinmek ve rızkın bollaşmasını sağlamak için Allahtan istemek ve çalışarak rızkı verecek bahaneleri üretmeye vesile olmaktadır.
Rızık duası okumak sadece ekonomik olarak rızkın bollaşması ve müşterilerin çoğalması için değil aynı zamanda kişinin evlat ve malının da artmasına vesile olan bir duadır.
Bol müşteri ve rızık duası meşru yoldan helal rızık kazanmak için çalışan kişilerin faydalandığı ve faziletlerine ulaştığı bir duadır. Bol müşteri ve rızık duasını helal olmayan yollardan okumak ise doğru bulunmamaktadır.
Bol müşteri ve rızık duasını işyerlerini açar açmaz okuyan kişilerin o iş gününde işlerinin arttığı ve kazançlarının bereketlenmesine vesile olduğu tecrübe edilmektedir.
Rızık duası özellikle yiyeceklerin bereketlenmesi için okunabildiği gibi maddi manevi rızık genişliği için de okunan bir duadır. Rızık dualarının okunmasının faziletleri ve faydaları oldukça fazladır. Rızık bolluğuna vesile olurken geçim sıkıntısını ortadan kaldırmada faydalı olmaktadır.
Rızık duası kişinin rızkının kolaylaşmasına ve bereketlenmesine fayda sağlamaktadır.
Bol müşteri ve rızık duaları hayırlı müşteriler ile alışveriş yapmaya işlerin yolunda gitmesine ve bereketin artmasına vesile olurken ticarethane içerisinde huzur ve refahın olmasına da vesile olmaktadır.
Bol müşteri ve rızık duaları bereketlenmesi istenen her meşru konuda okunarak bolluk ve berekete ulaşmaya vesile olmaktadır.