Çaresizlik Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Çaresizken Okunabilecek Dualar Nelerdir?

Çaresizlik Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Çaresizken Okunabilecek Dualar Nelerdir?

Çaresizlik Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Çaresizken Okunabilecek Dualar Nelerdir?

Çaresiz hissedilen bir zamanda Allah'a edilecek pek çok dua bulunmaktadır. Bahsedilen dualar peygamber efendimiz Hz. Muhammed tarafından da sık sık okunmuştur. Peygamber efendimizin öğretmiş olduğu dualar Müslümanlar tarafından sürekli Allah'a edilmektedir. Bu duaların sayısı ise birden çok daha fazla olmaktadır. Çaresiz hissedildiği zamanda yapılması gerekli olan tek ihtiyaç İslam dinine göre Allah'a sığınmaktır. Bu kapsamda Allah'a sığınmanın birinci göstergesi de Allah'a dua etmektir. En çaresiz olunan bir anda okunacak dua ile beraber arınan Müslümanlar çaresini bulmaktadır. Bunu göstermek için edilmesi gerekli olan dualar da bellidir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Çaresizlik Duası Nedir?

Çaresizlik duasının okunması için abdest almak şart olmamaktadır. Abdest alınmadan da besmele çekilerek çaresizlik duasının okunabileceği esasen Diyanet ve İslamiyet tarafından bildirilmiştir. Tabii ki her duanın abdest alınarak ve besmele çekilerek okunması adaptan olmaktadır. Temizliğin de göstergesi olarak nitelendirilir. Çaresizlik duasını bilen kişiler ister Arapça yazılı bir şekilde ister Türkçe olarak okuyabilmektedir. Bu bireyin tercihine ve bilgisine kalmış bir alternatiftir. Arapça dilinin bilmeyenler Türkçe manasını dile getiren şekli ile okumaktadır. Çaresizlik duası bu biçimde okunmaktadır.

Çaresizlik Duasının Arapça Okunuşu Nasıldır?

İbn-i Sunni özellikle çaresizlik duası için günde yedi defa okunmalıdır demiştir. Bahsedilen dua günde yedi kez sabah, öğle ve akşam zamanlarında okunursa kişi problemlerinden arınmaktadır. "Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne)." Bu duanın manası: ''En sonunda karanlıklar içerisinde, 'Senin dışında hiçbir tanrı yoktur. Ben seni tenzih ederim. Gerçekten de ben kötü işler yapmışım!" deyip yalvarmıştır. Peygamber efendimiz de promlemli ya da dertli hissedilen vakitelrde okuması gerekli olan bir duayı söylemiştir. Bu dua ise şu şekilde olmaktadır: "La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim." Bu duanın manası "Allah'ım beni bütün sıkıntılarımdan, sorunlarımdan kurtar. Şüphesiz ki sen her şeye kuvveti yetensin. Beni de en hayırlı olanlara vesile olacak biçimde arındır." biçiminde olmaktadır.

Çaresizlik Duasının Türkçe Tefsiri Nasıldır?

Çaresizlik duası bilinmesi gereken dualardan biridir. Çaresizlik duaları ile alakalı bildirilen Hz. Muhammet'in çaresizlik içinde olduğu dönemlerinde okuduğu sure, enbiya suresinin 87. olan ayetidir. Pek çok kaynak içerisinde bu surenin ayetlerinin sıkıntılı vakitlerde bireyin çok daha huzurlu hissetmesini sağlamış olduğu yer almaktadır. Bu kapsamda Enbiya suresinin 87. olan ayetinin tefsiri İslamiyet içerisinde şöyle yapılabilmektedir: Hz. Yunus zikret. Öfkeli olan bir durumda geçip gitmiş bizim gücümüzün kendine yetmeyeceğini sanmıştı. Şekli ile başlayan tefsir en sonunda karanlık içerisinde senden başka hiçbir tanrı yoktur şeklinde devam etmektedir. Seni tenzih ederim ki gerçekten de ben kötü işler yapmışım şeklinde dua edip yalvarmıştır.