Celculitiye Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Celculitiye Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Celculitiye Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Celculitiye Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Celculitiye Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Celculitiye Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

İslam dinine mensup Müslüman alemi, Allah'a (c.c.) karşı olan görevlerini yerine getirmek ve dinin emirlerini uygulamak adına Kuran ve sünnet ışığında ibadetlerini yerine getirmektedir. Yapılan ibadetlerde Kuran ve sünnet doğrultusunda dua edilmektedir. Celculitiye yada Celcelutiye duası da yapılmakta olan sırlı dualar arasında sayılmaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Celcelutiye Duası Nedir?

Celcelutiye duası, Hazreti Ali (ra)’ın yapmış olduğu meşhur kasideleri arasındadır. Bu kasidenin içerisinde Allah'ın (c.c.) isimlerinin birçoğu bulunmaktadır. Ayrıca İbrani dilde de bu dua bulunmaktadır. Celcelutiye bir kıymetli münacat olarak tanımlanmaktadır. Muazzam bir dua olduğu gibi geniş ve de derin anlamlar içermektedir.

İsmi Azam ile büyük gizli sırın yanı sıra dünya ve ahiret hazineleri içerisinde bulunan bir hazine olarak belirtilmektedir. Bu dua hakkında büyük imam ve İslam alemlerinin görüşleri bulunmaktadır. Celcelutiye duasına ehemmiyet vermişler ve cevşen gibi kıymetli olduğunu belirtmişlerdir. 101 adet kasideden oluştuğu bu dua içerisinde Allah'ın (c.c.) isimleri ve sırları gizlidir.

Celcelutiye Duasının Sırları

Bu duanın arşı ala kenarına yazıldığı rivayet edilir. Meleklerin arşı bu dua ile kaldırdığı söylenir. Aynı zamanda bu dua güneşin kalbinde de bulunmaktadır. Güneş kalbindeki bu sır sayesinde ışık saçmaktadır. Celcelutiye duası ayın kalbine de yazıldığı söylenir. Ayda tıpkı güneş gibi bu dua ile ışık verir. Bu dua büyük meleklerden olan Hz. Cebrail'in (a.s.) kanadına yazıldığı söylenir. Bu dua sayesinde Hz. Cebrail yer yüzü ile sema arasında görevini icra edermiş.

Celcelutiye Duası Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bu duanın ilk başı Bedetü bi bismillahi rûhî bihihtedet, İlâ keşfi esrârin bi bâtınihin tavet şeklinde başlamaktadır. Türkçe olarak anlamı ise bütün sırların hazinesi olmakta olan “Bismillah”la başlarım, ruhum içinde bulunan sırların gizlendiği hazineyi onun sayesinde keşfetti, anlamına gelmektedir.

Kasidenin ikinci kısmı ise ve salleytü bissanî ala hayri halkıhî, Muhammedin men zahad dalalete velğalet şeklindedir. Burada da Peygamber Efendimiz (s.a.s.) anılmaktadır. Anlamı ise arkasından mahlûkatının en hayırlısı, tüm dalalet ile yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e salâvat getiririm, demektir.

Celculitiye Duası Faziletleri ve Faydaları

Bu duanın aşağıda sayılan durumlar için okunmakta ve sonucu Allah'tan (c.c.) beklenmektedir. Çünkü şifa ve çareyi veren Allah'tır (c.c.) Her şey onun izni ile olur:

- Kuraklık için okunmaktadır.
- Korkulan kişilere karşı emin olmak için okunur.
- Hürmet ve sevgi için Pazartesi günü taşınması tavsiye edilir.
- Yangın ve ateşten korunmak için 7 defa okunmaktadır.
- Denizlerde yakalanan fırtınaya karşı okunmalıdır.
- Düşmandan gelecek kötülükten ve dilinden korunmak için okunmalıdır.
- Dertlere deva ve hastalıklara şifa bulmak için okunmaktadır.
- Hamile kadınların daha kolay bir dönem geçirmeleri için okumaları tavsiye edilir.
- Borçtan kurtulmak isteyen kişilerinde bolca okuması tavsiye edilir.