Cömertlik İle İlgili Ayetler Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Cömertlik Ayetleri Ve Tefsirleri Nelerdir?

Cömertlik İle İlgili Ayetler Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Cömertlik Ayetleri Ve Tefsirleri Nelerdir?

Cömertlik İle İlgili Ayetler Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Cömertlik Ayetleri Ve Tefsirleri Nelerdir?

Kuran-ı Kerim Müslümanların kutsal ve rehber kitabıdır. Kuran'da insanlara pek çok konuda mesajlar verilmektedir. Allah'u Teala Kuran'ın çok okunması ve iman edilerek amel edilmesini emretmektedir. Kuran sadece ibadetleri anlatan, ceza ve ödül mekanizması olan cennet ve cehennemden bahseden bir ilahi rehber değildir. Kuran-ı Kerim; insanların güzel ahlaklı, cömert, erdemli, vicdanlı ve merhametli olmalarını da emretmektedir. Sadaka ve zekat gibi müesseseler işte insanların bu iyi ve erdemli özelliklerini geliştirmek, dayanışmayı teşvik için öngörülmektedir. Cömertlik çok kıymetli bir erdemdir; hiçbir karşılık beklemeden iyilikte ve bağışta bulunmaktır. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Cömertlik İle İlgili Ayetler Nelerdir?

Kuran-ı Kerim sadece okunacak bir ilahi kitap değildir. Allah-u Teala, Müslümanların emredildiği gibi ahlaklı olmalarını, iman edip ibadet etmelerini istemektedir. Yani Kuran ile hemhal olmalarını, Kuran rehberliğinde ahlaklarını düzeltmelerini buyurmaktadır.

Kuran-ı Kerim okunduğunda görülmektedir ki; iyi bir insanın iyi bir Müslümanın sahip olması gereken vasıflar sayılmıştır. Bazen bu özellikler farklı kıssalar ile anlatılmıştır. Bazen de emir kipi ile müminlere doğrudan bildirilmiştir. Örneğin; Kuran'da Hz. Muhammed'in güvenilirliği, yani herkesin güvendiği bir insan olduğuna pek çok ayette yer verilmiştir. Güvenilir insan olmak gerektiğinin altı çizilmiştir. Nitekim Peygamber Hz. Muhammed "el-Emin" sıfatı ile anılmaktaydı.

Kuran'da bunun gibi pek çok erdemli davranış ve ahlaki özellik yüceltilirken cimrilik gibi kötü huylar da lanetlenmiştir. Kuran'ın üzerinde durduğu güzel bir özellik ise "cömertlik"tir. Allah cömert kullarını sevdiğini ve onları cenneti ile müjdelediğini pek çok ayette açıklamaktadır. Cömertlik konusunda çok sayıda ayet ve hadis bulunmaktadır. 

Kuran-ı Kerim'de Cömertlik Ayetleri ve Tefsirleri Nelerdir?

Faziletli bir davranış şekli de cömert olmaktır. Allah, cömert kullarını cenneti ile müjdelemiştir. Kuran'da cömertliğin yüceltildiği çok sayıda ayet vardır. Bu ayetlerden bazıları aşağıdadır:

Isra Suresi 29. Ayette şöyle denmiştir: "..harcamalarında ve başkalarına yardımda, eli sıkı olma, ancak varını yoğunu da saçıp savurma..."

Kim malını iyilik yollarında harcar ve Allah'a gönülden saygı besleyip günahlardan sakınırsa...( Leyl Suresi, 5. Ayet )

Yine cennetle müjdelenen müminden Leyl Suresi'nin 18. Ayette şöyle bahsedilmektedir:" Malını iyilik yollarında harcayıp nefsini günahlardan arındıran kimse..."

Alak Suresi, 3. Ayet:" Oku! Senin Rabbin en cömert olandır."