WWf Türkiye'den "Türkiye'nin Canı" Kampanyası

WWf Türkiye'den "Türkiye'nin Canı" Kampanyası

WWf Türkiye'den "Türkiye'nin Canı" Kampanyası

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), ülkemizdeki biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak ve doğa koruma çalışmalarını ülke geneline yaymak amacıyla, “Türkiye’nin Canı Kampanyası”nı başlatıyor. Yürütülen kampanya ile, nesli tehlike altında olan canlı türlerinin korunmasını amaçlanıyor. Kampanya kapsamında toplanılacak bağışlar ile WWF-Türkiye’nin doğa koruma projelerinin yanı sıra yerel sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını destekleyecek bir hibe programı başlatılacak.