Faruk İsminin Anlamı Nedir? Faruk İsmi Kur'an'da Geçer Mi, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek?

Faruk İsminin Anlamı Nedir? Faruk İsmi Kur'an'da Geçer Mi, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek?

Faruk İsminin Anlamı Nedir? Faruk İsmi Kur'an'da Geçer Mi, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek?

Faruk ismi, dilimize Arapçadan gelen isimlerdendir. Arapça kökenli bir kelime olarak kullanılır ve ülkemizde sıkça tercih edilen isimlerden biridir. Aynı zamanda Türkiye dışında Mısır, Tunus, Fas, Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinde de çokça kullanılır. Güzel anlamı ile birlikte dikkat çeken bu isim doğru ile yanlışı ayırt edebilen anlamına gelmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Faruk İsminin Anlamlı Nedir?

Faruk, doğru ile yanlışı ayırt edebilen, gerçek ile yalanı karıştırmadan usta bir şekilde anlayan kişiye denilmektedir. Aynı zamanda karar anında hakkı gözeten, adaletli olan, kimseyi kayırmayan insanları belirtmek için veya övmek adına kullanılır. Bununla birlikte Faruk isminin birçok mecazi anlamı vardır.

Yalan söylemekten, haksızlık yapmaktan hoşlanmayan kimseler için kullanılan bu isim, aynı zamanda keskin ve kesici anlamına da gelmektedir. Hz. Ömer'in lakabı da; haklıyı haksızdan ayırt ederek adaleti tam olarak yerine getirmekte ün kazanması sonucu "Faruk" olarak adlandırılmıştır.

Faruk İsmi Kuran'da Geçer mi?

Faruk ismi Arapça kökenli kelimelerden bir tanesi olmasına rağmen Kuran'ın hiçbir ayetinde geçmediği görülmektedir.

TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Arapça Kökenli olan bu ismin sözlük anlamı;

- Adaletli, hak hukuk bilen, keskin kararlı kimse
- Doğruyu yanlıştan ayıran
-Haklıyı haksızı ayırmada güçlü olan şeklinde tanımlanır.

Faruk İsminin Özellikleri

Faruk kelimesi Türkçeye Arapça dilinden girmiştir. ''Fa'' ile ''Ruk'' olan iki heceden meydana gelir. Bu kelime, Furkan sözcüğü ile aynı kökten türetilmiştir. Türk, kelimesinin de anlamı Faruk'a benzeterek ayırmak, bölmek olarak geçer.

Faruk ismi 634 - 644 yılları arasında halifelik yapmış olan Hz. Ömer'in lakabı olarak da bilinir. Hz. Ömer her daim adaleti gözetmek suretiyle karar verdiği için kendisine bu lakap uygun görülmüştür. O dönemde daha çok Ömer-ul Faruk şeklinde kullanımı vardı.