Fıkıh Nedir, Fıkıh İlmi Ne Demektir? Fıkıh TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Fıkıh Nedir, Fıkıh İlmi Ne Demektir? Fıkıh TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Fıkıh Nedir, Fıkıh İlmi Ne Demektir? Fıkıh TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Fıkıh hem bir davranış şeklini hem de dinin hukuki yapıda olan kurallarını temsil etmek amacı ile kullanılan bir kavramdır. Genellikle bir ilim şeklinde kabul edilir ve fıkıh ile uğraşmakta olan kişilere ise fakih adı verilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Fıkıh Nedir?

Fıkıh, Kuran-ı Kerim’de de kullanılmakta olan, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu sözcüğün sade anlamı “Bir şeyin özüne inebilmek ve bahsedilen şeyin bütün inceliklerini öğrenebilmek” şeklinde olur. Kuran’da kullanılacak olan haliyle de keskin bir idrak seviyesini ve ince bir kavrama yeteneğini belirtir. Bu açıdan bakıldığında fakih de bir şeyi iyi bilebilen kimse manasına gelmektedir.

Fıkıh, Hicri takvimin ilk zamanlarında çaba ile öğrenilen dini bilgilere yer verilen genel bir isimdir. Ancak zaman içinde sadece din ve dünya yasalarını kapsayan hukuksal nitelikteki bir terim haline dönüşmüştür.

Fıkıh Sözcüğünün Türk Dil Kurumu İçerisindeki Anlamı Nedir? 

Fıkıh kelimesini anlamı bakımından Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisinde ayrı iki tane ayrı açıklama yer alır. Bu kapsamda ise açıklamalardan bir tanesi eski bir öğrenme şekli, diğeri ise din bilgisi açısından yapılmıştır. Türk Dil Kurumu tarafından fıkıh kavramının tanımlanabilmesi amacı ile verilmiş olan açıklamalar aşağıda belirtilen gibidir:

Bir şeyi gerektirdiği biçimde, çok iyi anlamak ve bilmek

İslam Hukuku içerisinde yer almakta olan din ve toplum kurallarının tamamı

Şeklinde iki tane anlamı mevcuttur.

Fıkıh İlmi Ne Demektir?

İslami kanunların pratik ve teorik uygulamalarının kapsamına verilen isim olan fıkıh sözcüğü, fetva ile yakından bir ilişkiye sahiptir. Fıkıh çalışmaları içerisinde yer alan kişilere ise fakih adı verilir. Bireylerin neyi yapıp neyi yapmamasının gerekliliğini bildirmekte olan durumlar fıkıh ilmi Hadis-i Şerif'te de geçer. Bu kişilerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyet fıkıh ilmi şeklinde isimlendirir.