Haşr Nedir, Neye Denir? Haşr (Haşir) TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Haşr Nedir, Neye Denir? Haşr (Haşir) TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Haşr Nedir, Neye Denir? Haşr (Haşir) TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Bazı kaynaklarda ''haşir'' olarak yazılan haşr sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Kelimenin sözlük anlamı toplanma, bir araya gelme, bir arada bulunmadır. Haşr kelimesi Kıyamet gününde Allah'ın huzurunda toplanmak anlamında da kullanılır. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Haşr Nedir, Neye Denir? 

Dinimizde önemli bir yer tutan haşr kavramı, insanların Allah'ın huzurunda toplanması ve amellerinden sorguya çekilmesi demektir. İnsanlar haşredilmeden önce İsrafil sur borusuna iki kez üfleyecektir. İlk üflediğinde o anda dünyada yaşayan herkes ölecek, ikinci üflediğinde ise, o zamana kadar yaşamış olan tüm insanlar dirilecektir. 

İnsanların hesaba çekilmek üzere bekletildiği yere mahşer ya da Arafat denir. O gün cehenneme gidecek olan münafıklar, münkirler ve müşrikler çok endişeli olacaktır. Birçok ayette ve hadiste, Allah'ı, peygamberleri ve dini inkar edenlerin mahşer yerine yerlerde sürünerek gelecekleri bildirilir. Buna karşın mümin kullar at üstünde mahşer yerine varacaktır. 

Haşredilen kullardan amel defteri solundan verilenlere Ashab-ı Yemin denir. Onlar dünya hayatı boyunca Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan, ahiret gününü inkar eden kişilerdir. Amel defteri sağ tarafından verilecek olanlara ise Ashab-ı Meymene ya da Ashab-ı Yesar denir. Onlar da cennetle müjdelenen kullardır. 

Haşr (Haşir) TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

TDK'ya göre haşr (haşir) kelimesinin iki farklı anlamı vardır: 

İlk Anlamı: Toplanmak 

İkinci Anlamı: Dünya yaşamı boyunca yaptıklarından sorguya çekilmek üzere Allah'ın huzurunda bir araya gelmek. 

Haşr kelimesiyle eş anlamlı olan bir diğer sözcük ise cemdir. Cem de bir araya gelmek, toplanmak demektir. Haşr sözcüğü, günlük hayatta ''haşır neşir olmak'' şeklinde kullanılır. Neşir kelimesi de dağıtılmak, gönderilmek ve yollanmak manasına gelir. 

Haşr Kelimesi Örnek Cümleler 

1- Onunla çok kısa bir süre içerisinde haşır neşir olduk. 

 2- Kıyamet günü gelip çattığında herkes Allah'ın huzurunda haşr edilecek!