Herhalde Nasıl Yazılır? Herhalde TDK Doğru Yazılışı... Her Halde Mi Herhalde Mi?

Herhalde Nasıl Yazılır? Herhalde TDK Doğru Yazılışı... Her Halde Mi Herhalde Mi?

Herhalde Nasıl Yazılır? Herhalde TDK Doğru Yazılışı... Her Halde Mi Herhalde Mi?

Gündelik konuşma dilinde yardımcı olarak kullanılan en önemli kelimelerden biri herhalde sözcüğüdür. Değişik amaçlar altında yaygın olarak kullanılan bu kelime, aynı zamanda en çok hata yapılan sözcüklerden biridir. Özellikle ayrı mı yoksa birleşik mi yazılıp yazılmayacağı noktasında ciddi hatalar yapılabilir. Bunun önüne geçebilmek için ise Türk Dil Kurumu üzerinden verilen doğru kelime yapısını ele almak yeterlidir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Herhalde Birleşik mi Yazılır, Ayrı mı Yazılır?

Yazımı konusunda en çok merak edilen kelimelerden biri herhalde sözcüğüdür. Özellikle birçok farklı yazım hatası üzerinden kullanılan bir kelime olduğunu eklemek mümkün. Tabii öncelikle bu kelimenin birleşik olarak yazılması gerektiğini söylemek gerekir. Genel olarak her ile beraber halde kelimelerin bir araya gelmesi şeklinde düşünülür. Ancak kelimeyi bu şekilde ele almamak gerekir. Yapısal olarak ve anlamı bakımından, ‘Herhalde’ biçiminde birleşik şekilde yazımı ön plana çıkmaktadır.

Herhalde (Doğru)

Her halde (Yanlış)

Heralde (Yanlış)

Görüldüğü gibi yukarıda iki tane yanlış yazılışı ile beraber bir tane doğru yazılışı veriliyor. Türk Dil Kurumu üzerinden verilen bu doğru yazım ile beraber bir cümle içerisinde ya da tek başına kullanmak mümkün.

Her Halde mi, Herhalde mi?

Birleşik ya da ayrı yazılıp yazılmadığı noktasında yapılan hatalardan biri herhalde kelimesi üzerinden gelir. Kesine yakın bir olasılık ya da koşullar ne olursa olsun her durumda anlamları üzerinden herhalde kelimesi öne çıkmaktadır. Aynı zamanda birçok farklı koşulda kesinlik ya da kesinliğe yakın bir etki yaratan anlamı bulunur. Bu anlamı ile beraber kelime birleşik olarak yazılmaktadır.

‘’Bu işi herhalde tamamlayacağız.’’

‘’Herhalde hepiniz geliyorsunuz.’’

Görüldüğü üzere farklı yapıları kapsamında herhalde kelimesinin TDK üzerinden doğru şekilde ele almak ve kullanmak mümkün. Günlük yaşamda da çok fazla değerlendirilen bir kelimedir.