Hikmet Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demektir? Hikmetli İnsan Kime Denir?

Hikmet Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demektir? Hikmetli İnsan Kime Denir?

Hikmet Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demektir? Hikmetli İnsan Kime Denir?

İnsanlar konuşarak anlaşırlar. Dil, bir toplumun en önemli kültür unsurudur. Dil sürekli bir değişim, dönüşüm içerisindedir. Bazı sözcükler atıl duruma düşer ve kullanılmaz, yerlerine başka kelimeler kullanılır. Arapça kökenli "hikmet" sözcüğü aynı zamanda isim olarak erkek ve kız çocuklarına verilmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hikmet Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demektir?

Hikmet sözcüğü, içinde bir "bilgelik", bir "neden ve gizli neden" taşımaktadır. Hikmet kelimesi Arapça'dan Türkçe'ye geçmiş bir sözcüktür. "Hikmetinden sual olunmaz, "vardır bunda da bir hikmet", "hikmetli insan", "hikmetli çocuk" "hikmeti kendinden menkul", "hikmetini sual etmek" ve buna benzer kalıp deyim ve kavramlar da günlük dilde kullanılmaktadır. Hikmet sözcüğünün manası merak edilip araştırmaya girişildiği vakit derhal ilk kaynak olarak Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakılması salık verilir. Tür Dil Kurumu ( TDK ) sözlüğüne bakıldığında ise "hikmet" sözcüğü hakkındaki açıklamaların şu şekilde olduğu görülür:

Bilgelik

Allah'ın insanlar tarafından anlaşılamayan amacı

Gizli sebep

Öğüt verici söz

Fizik

Felsefe

Hikmet sözcüğü ile yapılmış bazı cümleler ise şunlardır: "Biz bize benzeriz sözü ile de milli hikmetlerimizin en doğrusunu söylemişiz.", "Ben artık korkmuyorum, vardır bunda da bir hikmet.", "Treni kaçırdığı halde sakin bir ses tonuyla mırıldandı: "Bunda da bir hikmet vardır."

Hikmetli İnsan Kime Denir?

Hikmet sözcüğü, bir durum veya kişinin bilgelik üzerinden önemli bir mana ihtivası içinde olduğunu göstermektedir. Sebebi tam olarak izah edilip açıklanmasa da bazı emare ve işaretlerin kendisine böyle bir yücelik atfedilmesini zorunlu kılan kişilere hikmetli insan denmektedir. Hikmetli insanın derin bir kavrayışı, engin hoşgörüsü, sağlam bir yargıda bulunabilme özelliği vardır. Hikmetli insanın, bazı nitelikleri dikkat çeker. Böyle insanlar sakinlikleri, yumuşak başlılıkları ve iyi huylu oluşları ile dikkatleri üzerlerinde toplarlar.