Hılfü'l Fudul Nedir, Neden Kurulmuştur? Hılfü'l Fudul Nerede Kurulmuştur, Amaçları Nelerdir?

Hılfü'l Fudul Nedir, Neden Kurulmuştur? Hılfü'l Fudul Nerede Kurulmuştur, Amaçları Nelerdir?

Hılfü'l Fudul Nedir, Neden Kurulmuştur? Hılfü'l Fudul Nerede Kurulmuştur, Amaçları Nelerdir?

Hilful Fudul, kısa bir ifade ile tanımlamak gerekirse, zayıf olan halkın haklarının aranabilmesi için kurulmuş olan bir cemiyettir. 580’li yılların içerisinde kurulduğu düşünülmektedir. Topluluğun en önemli vazifesi ise zalimlerin yaptığı zulmü önlemek ve uzlaşma yolunda adımlar atmaktır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hılful Fudul’ün Amaçları Nelerdir?

Hılful Fudul ya da Hilful Füdul, 580'li senelerde ortaya çıkmıştır. Arap kabileleri arasında devam eden başta Ficâr savaşlarının ardından meydana gelen anarşi ortamında şu amaçlar kapsamında kurulmuştur:

Can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi,

Zayıf olanların ve güçsüzlerin korunabilmesi,

Zulmün engellenebilmesi

Gibi hedefler ile toplumda sözü geçen, saygın olan ve iyi niyetli bireylerin liderliğinde kurulmuş olan ve İslam Peygamberi Muhammed'in de ara sıra toplantılarına katılmış olduğu barış cemiyetine verilen isimdir. Hicret'ten sonra ise İslam Devleti'nin tek yasal nitelikteki siyasi partisi olup Hz Osman’ın vefatından sonra kapanmıştır.

Hılful Fudul'un Önemi Nedir?

Hılful Fudul'e erdemliler ittifakı adı da verilir. Erdemliler ittifakı yalnızca tarihsel bir kurum değildir. Bununla birlikte, ayrı dünya görüşlerine sahip olsalar dahi, temel ahlâkî ilkeler kapsamında anlaşabilen insanların zulmü önlemek için uzlaşmalarının bir toplumsal nitelikli zorunluluk olduğunun ifadesi şeklinde değerlendirilir.

Hılfül Fudül Antlaşması Nerede Yapılmıştır?

İslâmiyet'ten önce Mekke içerisinde Hılful Fudul ismi ile anılan iki farklı antlaşmanın yapıldığı bilinmektedir. Bunların ilki, şehrin ilk sakinlerinden olan Cürhümlüler'den Fazl isimli üç kişinin kendi aralarında, yerli ya da yabancı olan kimsesiz birine zulüm edildiğinde zalim olanlardan hakkını geri alana kadar kabileleriyle beraber ona yardım edeceklerine dair olan ahidleşmeleridir.

İkinci antlaşma ise hicretten yaklaşık otuz üç yıl önce yapılmıştır. Mekke’de kabileler arasında zaman zaman yer alan çatışmalar ve zulümler nedeni ile bu antlaşma yapılmıştır. Dolayısıyla Hılful Fudul'un Mekke'de yapıldığı düşünülmektedir.