Hinduizm Nedir? Hindu Kime Denir, Neye İnanırlar?

Hinduizm Nedir? Hindu Kime Denir, Neye İnanırlar?

Hinduizm Nedir? Hindu Kime Denir, Neye İnanırlar?

Hinduizm, yaklaşık 5000 yıl önce Hindistan ve komşu ülkelerde ortaya çıkmış olan çok tanrılı bir dindir. Yaklaşık 1 milyar 400 milyon takipçisi olan Hinduizm, dünya genelindeki en yaygın üçüncü dindir. Dinin kurucusunun kim olduğu bilinmemektedir. Kutsal kitapları olmayan Hinduizmin temel kuralları ve duaları, nesilden nesle sözlü olarak aktarılmıştır. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hinduizm Nedir? 

Hinduizm, M. Ö. 2500 yılında ortaya çıkmış olan bir inanç sistemi ve dindir. Gelişmesinde ve yayılmasında Zen Budizmi ve Taoculuk gibi akımlar da etkili olmuştur. 

Bhavat Gita adlı kitap, Hinduizm temel eserlerinden biridir. Kitabın kimin yazıldığı tarafından bilinmemekle birlikte, eserin içinde Hinduların ruhani selamete erişmek için adım adım izlemesi gereken yollar detaylı bir şekilde anlatılır. Hinduizmin en önemli destanları ise Ramayaan ve Mahabharata'dır. 

Hinduizm'de evrenin ebedi ve ezeli olduğuna inanılır. Bu nedenle insan sürekli başka başka formlarda tekrar doğacak ve nirvanaya ulaşana kadar bu süreç devam edecektir. 

Hindu Kime Denir, Neye İnanırlar? 

Hinduizm dinine mensup olanlara Hindu denir. Hinduizm'de, Hristiyanlık, İslamiyet ve Yahudilikte olduğu gibi ahiret inancı yoktur. Semavi dinlerin aksine Hindular, reenkarnasyona inanırlar. Bu inanç sistemine göre, insan, yaşamında iyiliği seçerse, bir sonraki hayatında çok daha güçlü ve soylu bir insan olarak doğar. 

İnsanlara, hayvanlara ve doğaya zarar verip günah işleyenler ise, hayvan, bitki ya da bir nesne olarak doğabilirler. Hindulara göre, en büyük günahkarlar, günahlarının bedelini bir madde olarak doğarak öderler. Bu dinde insanın bir taş ya da tahta parçası olarak doğması bile mümkündür. 

Hindular için inek kutsal sayılır. Doğurganlığın simgesi olan ineklerin, yerin ve göğün anası olduğuna inanılır. Bu nedenle inek eti yemek ve satmak en büyük günahlardan biridir. ''Hiçbir canlıya zarar verme'' manasına gelen 'Ahimsa'' öğretisi de Hindular için önemlidir.