Hz. İsa Kimdir? Hz İsa'nın Hayatı, Mucizeleri Ve Ölümü Hakkında Bilgiler Ve Ayetler…

Hz. İsa Kimdir? Hz İsa'nın Hayatı, Mucizeleri Ve Ölümü Hakkında Bilgiler Ve Ayetler…

Hz. İsa Kimdir? Hz İsa'nın Hayatı, Mucizeleri Ve Ölümü Hakkında Bilgiler Ve Ayetler…

Hz. İsa, Hz. Muhammed, Hz. Musa ve Hz. Davut ile birlikte kendisine kitap indirilen dört peygamberden biridir. Kuran-ı Kerim'de Hz. İsa'nın yaşamının ve mucizelerinin anlatıldığı 22 ayet bulunmaktadır. İşte Hz. İsa'nın hayatı ve ölümü ile ilgili bilgiler...

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Hz İsa Kimdir? 

 Hz. İsa, İsrailoğullarına gönderilen son peygamberdir. Hz. İsa'dan sonra uzun bir süre peygamber gönderilmemiş ve bu dönem Fetret (Bunalım) Dönemi olarak adlandırılmıştır.

 Hz. İsa birçok vaazında kendisinden sonra bir peygamberin daha geleceğini söylemiştir. Ancak İncil, tahrif edildiği için bu kısımlar çıkarılmıştır. Bu nedenle Hristiyanlar son peygamberin Hz. Muhammed değil Hz. İsa olduğuna inanırlar.

 Hz. İsa'nın Hayatı

 Hz. İsa, M. Ö 4 yılında Filistin yakınlarında dünyaya geldi. İlk mucizesi henüz kundaktayken konuşmak oldu. Hz. İsa'nın mesleği marangozluktur. Kendisine ilk kez 30 yaşındayken vahiy geldi. 3 yıl boyunca Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etse de ona sadece 12 kişi iman etti. Hz. İsa'ya iman eden 12 kişiye ''Havari'' denir.

 Hz. İsa'nın vaazlarından rahatsız olan bazı Yahudiler onu yakalayıp çarmıha germek istedi. Kuran'ı Kerim'deki ayetlerde çarmıha gerilenin Hz. İsa değil, onu ihbar eden havarisi olduğu yazılıdır. Hristiyanlar ise Hz. İsa'nın Hristiyanların cennette affedilmek için çarmıha gerildiğine inanır.

 Hz. İsa'nın Mucizeleri ve Ölümü Hakkında Bilgiler ve Ayetler

 Hz. İsa'nın en büyük mucizelerinden biri ölüleri diriltmektedir. İslam inancına göre Hz. İsa, Cebrail'in Hz. Meryem'e üflediği ruhtur. Bu nedenle dokunduğu her şeye hayat ve can verir. Hristiyanların Teslis inancına göre ise Hz. İsa bir tanrıdır. Kuran'ı Kerim'deki birçok ayette bu yalanlanır ve Hz. İsa'nın da diğer tüm peygamberler gibi bir beşer olduğu bildirilir.

 Peygamberin diğer mucizeleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Suyun üstünde yürümek

 2- Dokunarak cüzzamlıların yaralarını iyileştirmek

 3- Körlerin gözlerini açmak