Hz. Musa'nın Mezarı Nerede? Hz. Musa'nın Kabri Hangi Ülkede Bulunuyor?

Hz. Musa'nın Mezarı Nerede? Hz. Musa'nın Kabri Hangi Ülkede Bulunuyor?

Hz. Musa'nın Mezarı Nerede? Hz. Musa'nın Kabri Hangi Ülkede Bulunuyor?

Hz. Musa, İslamiyet, Hristiyanlık ve Baha'ilik gibi İbrahim’i dinlerde önemli bir peygamberdir. Yahudi dininde ise en büyük peygamber olarak kabul edilir. Yakup peygamberin neslinden gelen bir peygamber olan Hz. Musa Yakup peygamberin on iki oğlundan biri olan Levi'nin soyundan gelmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Annesinin adı İmran, kardeşinin adı ise Harun'dur. Allah ile konuştuğu için "Kelimullah" sıfatına layık görülen Hz. Musa'ya dört kutsal arasında yer alan Tevrat indirilmiştir. Hz. Musa'ya dair en çok merak edilenler arasında Hz. Musa'nın kabrinin nerede olduğu sorusu gelmektedir.

 Hz. Musa'nın Mezarı Nerede?

 Hz. Musa, kendisine kitap indirilen peygamberlerden birisidir. Mısır halkının İsrailoğulları'na çeşitli eziyetler yapması üzerinde Mısır'a gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa peygamberin hayatı ve firavun ile mücadelesi geniş olarak anlatılmaktadır. Hz. Musa'nın mezarının nerede olduğu hususunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte İslam tarihi kaynaklarında Hz. Musa'nın kabrinin Eriha ile Kudüs arasında bir bölgede yer aldığı belirtilmektedir. Hz. Musa'nın kabri olduğuna inanılan yer de Eriha ile Kudüs arasındadır.

 Her köşesinden bir peygamberin izine rastlanan kutsal topraklara ev sahipliği yapan Kudüs ve civarı her sene dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca yabancıya ev sahipliği yapmaktadır. Eyyübi hükümdarı Selahaddin Eyyubi'nin 1187 senesinde Kudüs'ü fethinden sonra mezarın şu an bulunduğu yeri rüyasında gördüğü ve buraya külliye ile birlikte bir türbe inşa ettirdiği dile getirilmektedir.

 Hz. Musa'nın Kabri Hangi Ülkede Bulunuyor?

 Tarihi kaynaklarda İsrailoğullarının Sina Çölü'nde kırk yıl dolaştıktan sonra, Hz. Musa'nın onları yanına alarak Lut Gölünün güneyine getirdiği ve Hz. Musa'nın liderliğinde Şeria nehrinin doğusuna yerleştikleri açıklanmaktadır. Yine tarihi kaynaklarda, Hz. Musa'nın Eriha şehri ile Kudüs arasında yer alan bir dağda vefat ettiği ifade edilmektedir. Hz. Musa'nın kabrinin Doğu Kudüs'te bulunduğu ve farklı dinlerden çok sayıda insan tarafından ziyaret edildiği bilinmektedir. Hz. Musa'nın kabrinin yer aldığı külliyenin bakım ve onarım işleri Filistin vakfı tarafından yürütülmektedir.